Kursus

Innovativ ledelse med Integrative Thinking

Integrative Thinking bringer innovation og design ind i din ledelse som en metode, der kan håndtere komplekse udfordringer og skabe nye løsninger. Det kan eksempelvis være at lykkes med digitale transformationer i organisationen.

København V

Onsdag d. 12. juni 2019

Torsdag d. 13. juni 2019

Fra 9.500 kr. ekskl. moms

Vælg tid og sted

København V
12.06.2019

Tilmeldingen er bindende

Tilmeldingsfrist 08. juni 2019 - kl. 23:59

 

Lær at bruge innovationsværktøjer til at håndtere komplekse ledelsesudfordringer

Som ledere står vi hver dag over for en række valg og beslutninger, vi skal træffe. Det kan for eksempel være i forbindelse med, hvem der skal involveres i digital transformation i vores enhed: Vil vi involvere bredt, eller vil vi lade en mindre gruppe af særligt motiverede medarbejdere drive transformationen?

Begge valg har sine egne fordele og ulemper. For eksempel kan den lille gruppe hurtigt skabe konkrete resultater, hvor den brede involvering forbedrer chancen for forankringen af løsningerne i organisationen.

Som leder skal man ofte træffe en beslutning mellem muligheder, så organisationen kan komme videre. Men ved at anvende de rigtige innovationsværktøjer, og rammesætte dem i Integrative Thinking, er det muligt at angribe valget som en kreativ opgave, der kan skabe nye og bedre løsninger.

Dvs. i stedet for at træffe et valg imellem de to alternativer, designer vi en ny og innovativ løsning baseret på fordelene fra begge løsninger.

På den måde bliver det ikke et kompromis, men derimod en helt ny løsning, der i lige præcis vores situation er langt bedre end de to første løsninger.

Metoden kan anvendes til at løse mange typer komplekse ledelsesudfordringer

Vil du f.eks. gerne:

 • Sikre en god eksekvering af virksomhedens strategiske mål?
 • Styrke organisationens evne til at udvikle nye produkter og services?
 • Styrke samarbejdet mellem grupper internt i organisationen?

Integrative Thinking er baseret på ledelsesguruen Roger Martins forskning inden for Design Thinking og innovation, men er udviklet til at have specifikt fokus på løsning af komplekse ledelsesudfordringer. På grund af den baggrund, er tilgangen kompatibel med Design Thinking, der oftest anvendes til konceptudvikling samt både agile og waterfall/stagegate-baserede processer til projekteksekvering. På den måde sikres et ensartet internt sprog for problemløsning samt forretnings- og organisationsudvikling.


Det arbejder du med på kurset
For at få det største udbytte af at indføre innovation i din ledelse med Integrative Thinking har vi på kurset fokus på tre centrale kompetenceområder: mindset, proces og værktøjer.

Mindsettet, vi træner sammen, støtter direkte behovet, som mange organisationer har for, at agilitet skal finde sin vej fra projekter og op til ledelse og strategi. Med Integrative Thinking skifter vi meget bevidst fra et mindset om at finde den eneste rigtige løsning til et lærende mindset, der kan håndtere mange forskellige muligheder.

Med et lærende mindset kommer digital transformation f.eks. til at handle om at åbne en mængde nye muligheder op og navigere effektivt imellem dem og ikke om at prøve at forudse, hvor Silicon Valley er om 5 år.

Integrative Thinking indeholder en procesmodel med 4 ”modes”, der sikrer en systematisk og bredt involverende tilgang til løsning af ledelsesudfordringer.

1. Formuler ekstreme løsningsmodeller:
Vi gør bevidst udfordringer til dilemmaer for at udvide løsningsrummet så meget som muligt.

2. Undersøg løsningsmodellerne:
Her undersøger vi antagelser, kausalitet og mønstre fra forskellige interessenters perspektiver

3. Udforsk nye muligheder:
Vi udvikler nye løsninger ved at integrere de elementer og indsigter, vi fik i mode 1 og 2.

4. Vurder prototyper på løsninger:

Vi laver protoyper og prøvehandlinger, der gør det muligt at teste løsningerne med forskellige interessenter.
Selvom Integrative Thinking er en effektiv tilgang til at få innovation ind i ledelse, så er det ikke noget, man bare gør pr. intuition. Derfor har vi brug for praktisk erfaring og konkrete værktøjer for at støtte vores tænkning og kreativitet.

 

 

Kurset er for dig, der gerne vil styrke din evne til at håndtere komplekse udfordringer

Kurset er for dig, der har til opgave at håndtere udfordringer, hvor svaret ikke altid er åbenlyst, og som derfor ønsker at bringe innovationsværktøjer i spil for at udvikle innovative og kreative svar på udfordringerne.

Du ønsker også en rammesætning af innovationsværktøjerne, der på den ene side skaber motivation og energi hos dine medarbejdere, og som på den anden side er særligt udviklet til at håndtere dine ledelsesudfordringer.

Kurset kræver ingen forhåndsviden om Integrative Thinking eller innovation.

Dit udbytte

 • Du kan anvende mindset, proces og værktøjer fra integrative thinking til at skabe innovative løsninger på dine ledelsesudfordringer.
 • Du kan bruge Integrative Thinking som en grundlæggende ramme for at indføre flere værktøjer fra design og innovation i din ledelse ud i fremtiden.
 • Du får dyb indsigt i, hvordan Integrative Thinking kan anvendes på komplekse problemstillinger.
 • Du arbejder konkret med at skærpe det agile og lærende mindset, der kræves i en fremtid præget af digitalisering og andre store transformationer.
 • Du får tid til refleksion og sparring på den udfordring, du tager med fra din egen organisation

Din virksomheds udbytte:

 • En leder, der bedre kan håndtere komplekse udfordringer - som f.eks. digitalisering - gennem en struktureret samarbejdsbaseret proces.
 • En leder med et sprog og mindset, der genkendes af design thinkere og agile udviklere på tværs af organisationen.
 • En leder, der kan bidrage med innovative løsningsforslag, og som skaber motivation og energi blandt medarbejderne

 

 

Sådan forløber kurset i innovativ ledelse med Integrative Thinking

På kurset træner vi de 4 modes praktisk og gennem anvendelse af den tilhørende værktøjskasse i case arbejde samt en faciliteret overførsel til en ledelsesudfordring, som du selv tager med.

Den casebaserede arbejdsform er altoverskyggende i kurset, hvor alt teori indlæres gennem de praktiske cases.
De mest centrale værktøjer vi anvender på kurset er: Ladder of inference, collaborative pro-pro charting, problem framing, solution protoyping og Fogg behaviour model.

Før kurset
Du skal forberede og medbringe en udfordring fra din egen organisation, som du arbejder med undervejs på kurset.

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 12. juni 2019

Torsdag d. 13. juni 2019


Pris ekskl. moms

IDA-medlem

9.500 kr.

Ikke IDA-medlem

11.500 kr.

Tilmeldingsfrist

08. juni 2019 - kl. 23:59


Antal pladser

15


Arrangementsnr.

329853


Arrangør

IDA Learning


 

Underviser på kurset i innovationsledelse

Ole Kjeldal Jensen er stifter af Ampersand Associates, hvor han til dagligt arbejder med innovationsledelse og Design Thinking. Ole har en PhD i Design Thinking og Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University, og er en erfaren underviser, der blandt andet har gode erfaringer med case baseret læring.

Vil du vide mere?

Billede af Stephen Holst

Stephen Holst

Lederudviklingskonsulent