Kursus

SLX Situationsbestemt ledelse®

Er du leder eller projektleder med ansvar for at støtte medarbejderne i at levere på et højt niveau? Så er SLX Situationsbestemt Ledelse® kurset for dig.

Torsdag d. 13. juni 2019

Fredag d. 14. juni 2019

Fra 11.900 kr. ekskl. moms

Vælg tid og sted

København
13.06.2019

Tilmeldingen er bindende

Tilmeldingsfrist 07. juni 2019 - kl. 23:59

 

Situationsbestemt ledelse® - et partnerskab mellem dig og dine medarbejdere


Måske undrer du dig nogle gange over, at en medarbejder leverer godt på en opgave, men mindre godt på en anden? Måske har du svært ved at finde ud af, hvad dine medarbejdere har brug for fra dig? Måske oplever du, at du bruger meget lidt eller slet ingen tid på nogle medarbejdere og langt mere tid på andre? Og måske kunne du godt tænke dig, at dine medarbejdere blev bedre til selv at sige, hvad der skal til for, at de kan levere bedst muligt?

Disse og en lang række yderligere spørgsmål og udfordringer kan SLX Situationsbestemt Ledelse® hjælpe dig til at håndtere konstruktivt.

Situationsbestemt Ledelse® er ikke noget, du gør ved dine medarbejdere – det er noget, du gør sammen med dine medarbejdere. Det er denne forståelse af et partnerskab mellem leder og medarbejder, der er grundstenen i forhold til at levere gode resultater – ikke kun på den korte bane, men over tid.

Dette ledelsesværktøj er bl.a. populært i en lang række tekniske og stærkt faglige virksomheder og organisationer, måske fordi det er så konkret og relativt let forståeligt og implementerbart.

På kurset får du et indgående kendskab til rollen som situationsbestemt leder. Du får et nyt ledelsessprog, som du kan tale med dine medarbejdere og kollegaer, og som kan styrke dig som leder og resultatskaber. Alt sammen med en meget praktisk hands on tilgang, hvor deltagerne selv ”er på”, med afsæt i egne erfaringer og udfordringer.

Med afsæt i dine ledelsesudfordringer
Vi integrerer dine aktuelle ledelsesudfordringer i undervisningen, så du sammen med de øvrige deltagere får mulighed for at vende konkrete situationer set med ”SLX-briller”.

Med andre ord er vi optagede af, hvordan du bliver i stand til at gå hjem og arbejde med dette værktøj i praksis.

På kurset arbejder du med:

 • rollen som ”Situationsbestemt leder” – hvad vil det sige at arbejde situationsbestemt i forhold til medarbejderne, og hvordan kan det give dig et nyt syn på medarbejderne?
 • at skabe forståelse for SLX Situationsbestemt Ledelse®
 • forståelse af årsager til, at medarbejdere ikke leverer det forventede, samt hvad der kan gøres ved det
 • træning i at arbejde situationsbestemt, så du kan komme hjem og gå i gang med det samme
 • adressering af dine egne ledelsesudfordringer – via diskussioner i grupper og bud på handlemuligheder
 • integreret i undervisningen
 • introduktion til SLX-app’en, der er din støtte i det daglige arbejde med SLX Situationsbestemt Ledelse®
 

Kurset er for dig, der leder andre

Kurset er for dig, der allerede er leder, uanset om det er i linjen, i staben eller i projekter.

Du ønsker at få et konkret og let forståeligt værktøj, som kan hjælpe dig til at sikre dine medarbejdere det bedst mulige afsæt for at levere den rette kvalitet og kvantitet.

Du ønsker at bringe dig selv i spil på kurset og er indstillet på, at det kræver en indsats af dig selv at få et nyt værktøj ind under huden. Du er bevidst om, at et værktøj ikke gør det alene – det er dig som leder, der håndterer værktøjet. Det er et praktisk orienteret kursus med stærk involvering af deltagerne.

Uanset om du er ny i ledelsesrollen eller har nogle år på bagen, kan du få glæde af at have SLX Situationsbestemt Ledelse® i værktøjskassen.

Dit udbytte

- Efter kurset kan du:

 • forstå rollen som ”Situationsbestemt leder” bedre, samt hvordan du kan løfte rollen
 • arbejde med afsæt i et konkret værktøj, som gør det nemmere for dig at tale med medarbejderen om,
 • hvad der forventes og hjælpe medarbejderen til at levere de ønskede resultater
 • bedre forstå, hvorfor en medarbejder kan levere godt på nogle opgaver og mindre godt på andre opgaver
 • bedre håndtere situationer, hvor en medarbejder har faldende performance på en opgave eller en portefølje af opgaver
 • hjælpe dine medarbejdere til at lede opad, så det bliver nemmere for dig at lede dine medarbejdere til at levere bedst muligt
 • bruge din større indsigt til at øge din effektivitet som leder
 • få adgang til en række online-materialer samt en SLX-app, som du kan anvende efter behov


Din virksomheds udbytte:

- Efter gennemført kursus har din virksomhed en leder, som kan:

 • arbejde bevidst som leder med afsæt i SLX Situationsbestemt Ledelse®
 • engagere medarbejderne i at lære nye opgaver og levere på et højt niveau så hurtigt som muligt, så organisationen når ønskede resultater og mål
 • bedre hjælpe sine medarbejdere til at efterspørge den rigtige form for ledelse i forhold til at løse sine opgaver bedst muligt
 • tilpasse sin kommunikation og ledelsesfærd, så den passer til en given opgave og de forudsætninger medarbejderen har i forhold til den givne opgave.
 • skabe bedre resultater hurtigere ved at anvende SLX Situationsbestemt Ledelse®
 

Sådan fungerer kurset i SLX Situationsbestemt ledelse

Deltagerne får inden kurset lavet en personlig typeprofil. Udbyttet er bl.a., at du får en større forståelse for dine egne præferencer, samt hvordan du bruger denne viden til at arbejde bedre sammen med andre typer – og at du forstår, hvilket ”sprog” du skal tale for at sende på deres kanal. Det giver dig ligeledes en forståelse af, hvordan de kommunikerer, og gør det nemmere for dig at fokusere på den ”gode intention” og hvad forskellige typer kan bidrage med.

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og case-arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum.

Program for dagene tilsendes på forhånd.

Inden kurset: 

 • Udfyld en LBAII ledelsesstil-profil
 • Læs en artikel om konceptet
 • Forbered og indsend A4 side om de ledelsesmæssige udfordringer, som du håber, at SLX Situationsbestemt Ledelse® kan hjælpe dig til at håndtere med afsæt i den artikel, du har læst på forhånd.

Vi kan ikke garantere, at vi adresserer alle input, men vi sikrer, at essensen af de udfordringer, der peges på, bliver taget op. Du får tilsendt en skabelon til din forberedelse af dine udfordringer

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 

Praktisk Info

Hvor

København


Hvornår

Torsdag d. 13. juni 2019

Fredag d. 14. juni 2019


Pris ekskl. moms

IDA-medlem

11.900 kr.

Ikke IDA-medlem

14.000 kr.

Tilmeldingsfrist

07. juni 2019 - kl. 23:59


Antal pladser

12


Arrangementsnr.

330966


Arrangør

IDA Learning


 

Underviser på kurset i SLX Situationsbestemt ledelse

Torsten Laursen er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS. Desuden er han HD(O og R) og uddannet proceskonsulent. Endelig er han certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer. Han er bl.a. Master Trainer i Blanchard Situational Leadership®. Med en stærk mangeårig ledelsesbaggrund og flere års erfaring som rådgiver, har han betydelig viden om hvilke muligheder og barrierer, ledere, på alle niveauer, står overfor, når virksomhedens potentialer skal realiseres.

Vil du vide mere?

Billede af Stephen Holst

Stephen Holst

Lederudviklingskonsulent