Kursus

Alumni for tillidsvalgte - Aflyst

Alumni aflyses og erstattes med samtalesaloner rundt om i landet. Nærmere information følger

Det får du ud af kurset

IDAs årlige Alumni for tillidsvalgte er et arrangement, der kombinerer topaktuelle faglige oplæg med socialt samvær, hvor du vil have god mulighed for at udveksle erfaringer og udvide dit netværk blandt tillidsvalgte.

Alumni er vores tak til dig – både for din daglige indsats som tillidsvalgt på din arbejdsplads og for din vilje til at dygtiggøre dig, så du kan løfte opgaven endnu bedre.

No-show gebyr

Vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 200 kr.

Målgruppe

Alle, der har deltaget i IDAs uddannelsesprogram, er meget velkomne. Det faglige indhold bygger oven på uddannelsesprogrammets øvrige kurser. 

Program kommer efteråret 2020

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær