Kursus

Grundkursus for offentligt ansatte tillidsvalgte

Som tillidsrepræsentant for offentligt ansatte har du mange opgaver og roller. Få den nødvendige grundlæggende viden om lovgivningen, regler og aftaler, som er en forudsætning for at være strateg, forhandler, sjælesørger, dialogpartner og bisidder.


Tid og sted

  • 11.11.20

    Stouby

Varighed: 2 dage

Det får du ud af kurset

Har jeg krav på løntillæg? Kan jeg blive pålagt at gå på arbejde en lørdag? Kan du deltage som bisidder i en alvorlig samtale på onsdag? Som tillidsrepræsentant bliver du stillet over for mange spørgsmål og problemstillinger. Formålet med kurset er at ruste dig fundamentalt til at varetage interesserne bedst muligt for de mennesker, du repræsenterer.

På kurset får du den grundlæggende viden til det juridiske grundlag, og dermed redskaberne til at håndtere en lang række situationer og opgaver i tillidshvervet. Du bliver også introduceret til forskellige typer opgaver, som du typisk vil møde som tillidsvalgt for offentligt ansatte.

På kurset fokuseres der især på følgende:

  • Tillidsrepræsentantens opgaver, rettigheder og pligter, herunder IDAs bemyndigelser til dig som tillidsrepræsentant.
  • Tillidsrepræsentantens rolle ved ansættelser.
  • Ny løn og forhandling.
  • Arbejdstid.
  • Advarsler og opsigelser.
  • Særlige værktøjer til tillidsrepræsentanter.

Derudover vil du blive præsenteret for mulige kanaler til informationssøgning, forskellige værdifulde netværk med andre tillidsrepræsentanter, få kontakt til IDAs sekretariat samt en introduktion til IDA.dk med relevant materiale i dit hverv. 

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

0 kr.

Vælg sted og dato

Vestjysk

Startdatoer

Kursusmoduler

Grundkursus - offentlig
11. nov. - 12. nov. 2020
Kl. 10:30 - 15:00

Adresse

Hotel Vejlefjord

Sanatorievej 26

7140 Stouby


Arrangementsnummer

333554

Få ledige pladser

No-show gebyr

Kurserne er som altid gratis for tillidsvalgte. Men vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 500 kr.

IDA Konsulenter

Med speciale i personalejura

Underviserne er IDA konsulenter, der har specialiseret viden om personalejura, regler og aftaler for offentligt ansatte.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teori, vidensdeling og casearbejde.

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær