Kursus

Grundkursus for privatansatte tillidsvalgte

Som tillidsvalgt for privatansatte har du mange opgaver og roller. Få den nødvendige grundlæggende viden om lovgivningen, reglerne og aftalerne. Det er en forudsætning for at være en god strateg, forhandler, sjælesørger, dialogpartner og bisidder.


Tid og sted

  • 20.11.20

    Fredericia

Varighed: 2 dage

Det får du ud af kurset

Formålet med kurset er at ruste dig til at varetage interesserne bedst muligt for de kolleger, du repræsenterer.

På kurset får du den grundlæggende viden om det juridiske grundlag, og dermed redskaberne til at håndtere en lang række situationer og opgaver i tillidshvervet. Du bliver også introduceret til forskellige typer opgaver, som du typisk vil møde som tillidsvalgt/VG/AK’er på det private arbejdsmarked – det gælder også dem, der ikke er regler omkring. På kurset fokuseres der især på følgende:

  •  Formel tillidsmands-/VG/AK-beskyttelse eller ej?
  • VG/AK’ens rolle i virksomheden.
  • Ansættelseskontrakten og dens indhold.
  • Løn og lønstatistik.
  • Ændringer i ansættelsesvilkårene.
  • Frivillig og ufrivillig fratrædelse.
  • Virksomhedsoverdragelser og masseafskedigelser.

Derudover vil du blive præsenteret for mulige kanaler til informationssøgning, forskellige værdifulde netværk med andre tillidsvalgte, få kontakt til IDAs sekretariat samt en introduktion til IDA.dk med relevant materiale i dit hverv.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

0 kr.

Vælg sted og dato

Vestjysk

Startdatoer

Kursusmoduler

Grundkursus for privat ansatte
20. nov. - 21. nov. 2020
Kl. 10:30 - 12:30

Adresse

Best Western Plus Hotel Fredericia

Vestre Ringvej 96

7000 Fredericia


Arrangementsnummer

336604

Tilmeldingsfrist 30. okt. 2020 - kl. 23:59

No-show gebyr

Kurserne er som altid gratis for tillidsvalgte. Men vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 500 kr.

IDA Konsulenter

Med speciale i personalejura

Underviserne er IDA konsulenter, der har specialiseret viden om personalejura, regler og aftaler for privatansatte.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem teori, vidensdeling og case-arbejde.

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær