Kursus

Introduktionsarrangement for nyvalgte tillidsvalgte

Få grundlæggende viden om din nye funktion som tillidsvalgt. Du er på vej ind i en ny verden med nye opgaver og udfordringer. Arrangementet introducerer dig til to af de vigtigste roller i din nye funktion.

No-show gebyr

Vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 200 kr.

IDAs konsulenter

Undervisningsform

Oplæg med mulighed for spørgsmål.

Målgruppe

Alle nye tillidsvalgte, VG- og AKformænd, næstformænd, tillidsrepræsentanter og suppleanter

Bisidder og forhandler

Det er vigtigt, at du som tillidsvalgt kan støtte kolleger, som har brug for en bisidder i sager om fx.
advarsler, opsigelser og sygdom. Lær bisidderrollens tre faser, så du er klar til at træde til. Du får også kendskab til forhandlingens tre hovedelementer:proces, indhold og relation, ligesom vi fortæller, hvad IDA forventer af dig som forhandler. Endelig får du mere viden om de tilbud, vi har udviklet, så du kan løse dine opgaver som tillidsvalgt bedst muligt.

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær