Kursus

Kommunikation og sparring i praksis (Djøf)

På dette praksisorienterede kursus bliver du bevidst om, hvordan du gennem en effektiv og værdiskabende kommunikation skaber det bedste udbytte for medlemmerne og derved skaber størst effekt som tillidsvalgt.

 

Det får du ud af kurset

Du får kommunikative redskaber til at omfavne de forskelligartede forventninger, der er til dig som tillidsvalgt - både som forhandler, sparringspartner, inspirator og videnbank. Du får redskaber til, hvordan du kan styre og rammesætte din kommunikation også i de svære situationer. Du bliver mere bevidst om, i hvilke dele af kommunikationen du er stærk, og hvor du kan udvikle dig.

På en intensiv dag arbejder vi aktivt med:

  • Samtaleteknik og afklaring af den tillidsvalgtes forskellige roller og positioner.
  • Evnen til som tillidsvalgt at mestre forskellige TR-positioner og bevidst veksle imellem dem. Vi vil have fokus på: Hvornår er man ekspert? Hvornår er man faglig formidler? Hvornår er man sparringspartner? Hvornår er man coach?
  • Introduktion og træning i samtaleredskaber og afklaring af, hvilke der bruges bedst hvornår.
  • Refleksion og sparring på, hvordan man gennem kommunikation skaber værdi for medlemmet også i de situationer, hvor medlemmet har andre forventninger til den tillidsvalgte eller IDA end dem, vi kan indfri.
  • Konkret træning i at styre samtalen effektivt og udbytterigt med udgangspunkt i egne cases fra hverdagen.

Uddannelsesniveau

Kurset ligger på niveau 2 under Retorik på Kommunikationssiden. Hvis du følger stukturen i uddannelsespyramiden for tillidsvalgte, vil du lag for lag få nye kompetencer. Det er ikke et krav, at du tager kurserne i den anbefalede rækkefølge, men du får mere ud af hvert enkelt kursus, hvis du har viden fra de tidligere kurser med i bagagen.

No-show gebyr

Kurserne er som altid gratis for tillidsvalgte. Men vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 200 kr.

 

Tilmelding

 

Undervisningsform

Dagen bliver en blanding af indlæg fra underviseren, erfaringsudveksling, sparring i mindre grupper og konkret træning med udgangspunkt i egne medbragte cases.

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær