Kursus

Jura og økonomi for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem skal du have både juridisk og økonomisk viden. På kurset får du blandt andet indsigt i dine rettigheder og pligter - og overblik over de grundlæggende regnskabsmæssige forhold, som du skal være opmærksom på.

Nye kurser er på vej

 

Det får du ud af kurset

Kender du dit erstatnings- og strafansvar? Hvordan håndterer du pressen? Og hvad kan du læse ud af regnskabstallene? Det og meget mere bliver du klog på i løbet af kurset her, der er skræddersyet til at klæde dig godt på til rollen som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Du får viden om relevante juridiske og regnskabsmæssige forhold og værktøjer til at håndtere udfordringerne. Emnerne er blandt andet:

  • Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter.
  • Udtræden af bestyrelsen.
  • Uenigheder i bestyrelsen.
  • Forholdet til pressen og offentlige myndigheder.
  • Gennemgang af en årsrapport – hvad er vigtigt?
  • Brug af hoved- og nøgletal i årsrapporten.
  • Udviklingsprojekter.
  • Nedskrivning af anlægsaktiver.

Uddannelsesniveau

Kurset ligger på niveau 3 under Specialer på Jura, økonomi og strategi-siden.

Hvis du følger stukturen i uddannelsespyramiden, vil du lag for lag få nye kompetencer.

Det er ikke et krav, at du tager kurserne i den anbefalede rækkefølge, men du får klart mere ud af hvert enkelt kursus, hvis du har viden fra de tidligere kurser med i bagagen.

No-show gebyr

Kurserne er som altid gratis for tillidsvalgte. Men vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 500 kr.

 

Undervisning

Underviserne er advokat Michael Havemann og partner i PwCs Henrik Steffensen.

Undervisningen er dialogbaseret og veksler mellem gennemgang af udvalgte emner kombineret med praktisk forståelse.

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær