Kursus

Temadag for MED-repræsentanter (Djøf)

Bliv introduceret til Karsten Brask Fischers model for medskabelse og øg din mulighed for indflydelse.

Nye datoer på vej

 

Det får du ud af kurset

Vi vil på dagen arbejde konkret med modellen for medskabelse og dens fire centrale begreber.

Medskabelse handler om, at de tillidsvalgte:

  • Melder sig ind i løsningen af strategiske udfordringer – dem, der typisk kommer udefra og ikke kan besluttes væk af ledelsen. Den tillidsvalgte skal kunne melde sig ind på en længere bane.
  • Bidrager med forslag til forandring, som styrker arbejdspladsen muligheder for løsning af kerneopgaven. Det handler om at komme på banen med konkrete tiltag og at have en ramme til at vurdere, om noget er en forandring. Kurset tre ”bundlinjer” er kvalitet, produktivitet og trivsel.
  • Bruger deres platform aktivt. En tillidsvalgts relationer til de vigtigste aktører skal være i balance. Dette drejer sig om relation til ledelse, kolleger og den faglige organisation.
  • Bruger rummene for indflydelse aktivt til at skabe forbedringer: aftalerummer, dialogrummet og det individuelle rum.

Uddannelsesniveau

Kurset ligger på Specialer på forhandlingssiden. Hvis du følger stukturen i uddannelsespyramiden, vil du lag for lag få nye kompetencer. Det er ikke et krav, at du tager kurserne i den anbefalede rækkefølge, men du får mere ud af hvert enkelt kursus, hvis du har viden fra de tidligere kurser med i bagagen.

No-show gebyr

Kurserne er som altid gratis for tillidsvalgte. Men vær opmærksom på, at hvis du udebliver uden afbud, opkræves der et no-show gebyr på 200 kr.

 

Undervisning

Kursets underviser er Karsten Brask Fischer, direktør for Impact Learning.

Dagens program vil spænde over korte inspirationsoplæg, dialog i to grupper og forskellige øvelser.

Vil du vide mere?

Billede af Annette Terp Andersen

Annette Terp Andersen

Kursussekretær