Aftale med advokatfirmaet NJORD Law Firm

IDA har indgået en samarbejdsaftale med NJORD Law Firm

NJORD Law Firm er et større landsdækkende advokatfirma, der med udgangspunkt i København, Aarhus og Silkeborg yder komplet juridisk rådgivning til virksomheder inden for alle grene af erhvervsretten. Aftalen indebærer, at den indledende samtale er gratis.

Det tilbydes desuden rabat på timepriser samt udvalgte standardydelser:

I forbindelse med den indgåede aftale med IDA vil der f.eks. kunne ydes rådgivning vedrørende:

Bliv medlem af IDA for at få medlemsfordele

Bliv en del af fællesskabet med medlemmer, der brænder for teknik og naturvidenskab og få adgang til de mange medlemsfordele, IDA tilbyder. 

Meld dig ind i IDA

  • Selskabsretlige forhold, herunder stiftelse af kapitalselskaber (f.eks. ApS, A/S, P/S) samt omdannelse og afvikling af selskabet, evt. i forbindelse med generationsskifte.
  • Aktionærretlige forhold, herunder indgåelse af ejeraftaler og ind- eller udtræden af et selskabs ejerkreds.
  • Ansættelsesret, herunder forhold i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.
  • Entrepriseret, herunder indgåelse af entreprisekontrakter og vurdering af mulige tvistesager.
  • Immaterialret, herunder beskyttelse af virksomheders opfindelser, designs, navn og logo, samt vurdering af krænkelsesspørgsmål.
  • Nødlidende virksomheder, herunder konsekvenserne og mulighederne ved konkurs og rekonstruktion.
  • Kontraktindgåelse, herunder f.eks. behovet for udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser.
  • Lejeret, herunder ind- og udtræden af lejemål.

For at få mere info om NJORD Law Firm, så kan du besøge deres hjemmeside.

Sådan får du rabat

Kontakt Anders Hammer Hansen på mail ahh@njordlaw.com. I mailen skal du give dine kontaktoplysninger og kort præsentere, hvad du ønsker vejledning om, hvorefter du vil blive ringet op.

Husk, du skal altid oplyse dit medlemsnummer af IDA, når du henvender dig.