Advokataftale målrettet teknologivirksomheder og vækstiværksætter

IDA har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Lassen Ricard, som er målrettet dig, der driver eller ønsker at drive teknologibaseret eller vækstorienteret virksomhed

IDA har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Lassen Ricard med basis i København. Lassen Ricard har en række kompetencer indenfor erhvervsret, men særligt med fokus på teknologivirksomheder og vækst-iværksættere. Herunder i forhold til selskabsret, investeringer i emerging technology, immaterielle rettigheder og offentlig regulering.

Aftalen indebærer, at medlemmer fra IDA, som driver eller ønsker at drive teknologibaseret eller vækstorienteret virksomhed, modtager den første samtale gratis og 20 % rabat i forhold til efterfølgende bistand.

Advokat og partner, Jørgen Bek Weiss Hansen er kontaktperson for IDAs medlemmer. Det kan fremhæves, at Jørgen underviser i kandidatfaget ”Iværksætterens Juridiske Udfordringer” ved Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. Han er desuden medforfatter på en lærebog af samme navn og har blandt andet forfattet kapitlerne om ejeraftaler og hvordan man får international vækst. I det daglige arbejder Jørgen meget med teknologitunge virksomheder inden for sådanne områder som nanotech, medtech, biotech og machine learning. Derudover er Jørgen tilknyttet en lang række iværksætterorganisationer som rådgiver, mentor eller dommer i konkurrencer.

Sådan får du rabat

Henvendelse kan ske til Lassen Ricard på telefon: +45 33 32 20 12 hhv. e-mail: info@lassenricard.dk.

 1. Medlemsnummeret hos IDA
 2. Identiteten på eventuelle modparter eller andre involveret parter
 3. Kort og overordnet præsentation af emnet, som der ønskes rådgivning om, eksempelvis ”rådgivning om selskabsstiftelse”
 4. Hvis der er lavet en forretningsplan, som er egnet til fremsendelse, bedes den vedlagt

Til det første møde foreslås det at medbringe følgende dokumenter i det omfang de forefindes hhv. ønskes drøftet:

 • Forretningsplan
 • Vedtægter for holding- og driftsselskab(er)
 • Ejeraftale
 • Ejerbog
 • Registreringsbevis for immaterielle rettigheder
 • Udkast til aftaler
 • Investeringsaftale eller -tilbud (fx term sheet)

Ønsker du mere information om Lasse Richard kan du finde det på hjemmesiden.

Eksempler på forhold, som der kan søges rådgivning om, er:
 • Selskabsstrukturer og ejerforhold
 • Investeringer
 • ommercielle kontrakter om eksempelvis patent- og softwarelicenser, samarbejds- og udviklingsaftaler, konsulentaftaler, distributørforhold, salgsaftaler, mfl.
 • Beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder