01.12.2018
4 min læsetid

Anbefaling af strategisk låneomlægning

RealRåd anbefaler i øjeblikket boligejere at lave en låneomlægning, som isoleret set ikke er helt optimal. Mange har valgt at følge anbefalingen, fordi de senere får mulighed for ekstra store kursgevinster.

IDA

af IDA

RealRåd anbefaler en strategisk låneomlægning til de kunder, som har 2 %-lån baseret på obligationer med udløb i 2047. De må normalt enten vente på omlægning til 1 %-lån eller 3 %-lån. Hvad der sker først, ved vi af gode grunde ikke, men RealRåd anser 3 % som mest sandsynlig.

Realråd uddyber anbefalingen:

"I takt med tiden falder kursfølsomheden generelt på obligationer, og det er den aktuelle udfordring med lån i 2%-2047. De har allerede mistet en del af kursfølsomheden, hvilket vil sige, at de ikke falder så meget i kurs som nye obligationer med udløb i 2050.
Vores anbefaling er baseret på konkrete kunders lån og vi har lavet to scenarier, som viser, hvorfor vi anbefaler omlægning:

  • 2 %-lånet forudsættes omlagt til 3 % om 2 år.
  • 2 %-lånet forudsættes omlagt til 1,5 % nu og herefter til 3 % om 2 år.

Hvis man vælger at omlægge til 1,5 % nu, vil gælden stige, fordi der både løber differencerenter og et aktuelt (22.5.2019) begrænset kurstab på det nye lån. Til gengæld er 1,5 %-obligationen langt mere følsom, når renten stiger, så derfor vil man ved omlægningen til 3 % få en kursgevinst, som langt overstiger omkostningerne og det ekstra kurstab.

I tre repræsentative sager med forskellig restgæld, vil forskellen i gælden efter 2 år være henholdsvis 98.000 kr., 133.000 kr. og 167.000 kroner.

Risikoen er, at renten ikke stiger igen, og skulle det være tilfældet, vil det tage ca. 6 år, før omkostningerne er tjent ind på den lavere rente, men hvis man samtidig skifter realkreditinstitut, skal der laves en ny vurdering, og så er der stor sandsynlighed for, at vurderingen er steget og man derfor kan få en lavere bidragssats."

Hvis du har et lån baseret på 2047-obligationer, kan du lade RealRåd regne på dine muligheder. Kontakt Realråd på telefon 4330 0050 eller skriv til info@realraad.dk.