12.06.2020
0 min læsetid

Husk opsigelsesfristen på realkreditlånet

Det kan være dyrt at opsige realkreditlånet for sent, hvis du ønsker at konvertere dit fastforrentede lån.

IDA Benefits

af IDA Benefits

RealRåd er rådgivere, der har arbejdet med realkredit og aktiv gældspleje siden 1995. Som kunde i RealRåd betaler du et årligt kontingent for den løbende, aktive gældspleje, der fx drejer sig om rådgivning om, hvornår du kan og bør konvertere dine realkreditlån. Du får 20 % rabat på kontingentet som IDA-medlem.

En ting at være opmærksom på, er opsigelsesfrister, hvis du skal omlægge et fastforrentet lån til et lån med lavere rente. Det er vigtigt at huske fristen for opsigelsen, som er 4 gange om året. Næste frist er den 31. oktober 2019, og RealRåd nævner her, hvorfor det er vigtigt, og hvad det kan koste at glemme fristen.

Når du indfrier et fastforrentet realkreditlån, kan det ske på 3 måder:

  • Køb af obligationer til dagskurs.
  • Indfrielse til kurs 100 til en termin.
  • Indfrielse til kurs 100 før en termin (pari-straks indfrielse)

De 2 muligheder med indfrielse til kurs 100 forudsætter, at lånet er opsagt inden 31. oktober 2019, hvis lånet skal indfries pr. 1. januar 2020. Hvis du opsiger et lån, anbefaler RealRåd generelt, at du samtidig kurssikrer det nye lån for at undgå risikoen for, at kurserne efterfølgende falder.

Hvad er pari-straks indfrielse?

Som ordet siger, indfrier du til kurs 100 med det samme, men det er ikke gratis. Du skal nemlig betale obligationsejeren rente frem til den termin, hvor obligationerne kan udtrækkes, og hvis du opsiger lånet senest 31. oktober 2019, sker udtrækningen 1.januar 2020.

Her er RealRåds eksempel på, at det koster 19.979 kr. at opsige lånet en dag for sent:

Du har et 2 %-lån på 2.500.000 kr. i Realkredit Danmark. Det opsiges, og pari-straks indfries 31. oktober 2019. Du skal betale:

Restgælden: 2.500.000 kr.
2 % rente fra 31.10. til 1.1.: 8.333 kr.
Mellemregningsrente* -1,25 % fra 31.10. til 1.1.: 5.208 kr.
I alt: 2.513.541 kr.
* Når du indfrier lånet, indsættes pengene på en konto i Realkredit Danmark, indtil obligationsejeren skal have pengene den 1.1. Rentesatsen i Realkredit Danmark er minus 1,25 %.

Hvis du glemmer at opsige lånet, og indfrier det den 1. november, skal du betale:

Restgælden: 2.500.000 kr.
2 % rente fra 31.10. til 1.1.: 20.628 kr.
Mellemregningsrente* -1,25 % fra 1.11. til 1.4.: 12.298 kr.
I alt: 2.533.520 kr.
* Når du indfrier lånet, indsættes pengene på en konto i Realkredit Danmark, indtil obligationsejeren skal have pengene den 1.4. Rentesatsen i Realkredit Danmark er minus 1,25 %.

Hvad kan 2 % lånet ifølge RealRåd aktuelt omlægges til?

Kursen på 1 % er aktuelt (27.9.2019) lige over 100, og derfor kan der ikke laves lånetilbud. RealRåd anbefaler i stedet at omlægge til 0,5 %, til kurs 96,88. I så fald bliver omkostningerne finansieret på 5 år, hvilket gør, at RealRåd vil anbefale en omlægning, medmindre din tidshorisont er kortere.

Hvis kurserne falder med ca. 1 point, anbefaler RealRåd at omlægge til 1 % til kurs 99,75 i stedet. Ifølge RealRåd bliver omkostningerne så finansieret på under 3 år, og omlægning til 1 % er ifølge RealRåds beregninger derfor en bedre omlægning end til 0,5 % til de aktuelle kurser.

RealRåd anbefaler, at du holder øje med kurserne i oktober måned. Hvis kurserne falder, kan du omlægge til 1 %, og hvis kurserne stiger, kan du omlægge til en bedre kurs end i eksemplet.

Husk opsigelsesfristen 31. oktober, og husk at kurssikre det nye lån

RealRåd kan regne på dine muligheder for omlægning af lån. Du kan kontakte RealRåd på telefon 4330 0050 eller på e-mail info@realraad.dk. Læs mere om IDAs rabataftale for medlemmer med RealRåd her.