08.01.2019
7 min læsetid

Udnyt friværdien optimalt

Hvis du benytter dig af aktiv gældpleje, kan du udnytte din friværdi i ejendommen optimalt. RealRåd forklarer her hvordan.

IDA

af IDA

Hvis du vil have aktiv gældspleje, er forudsætningen, at du har fastforrentet realkreditgæld. Jo højere gæld desto større muligheder får du.

Med en påstand om, at høj gæld er godt, kan man roligt sige, at RealRåd går mod strømmen af, hvad der tidligere har været betragtet som sund fornuft, og især hvad Finanstilsynet i dag tvinger banker og realkreditinstitutter til at mene. Men eftersom, at rente- og kursgevinster beregnes forholdsmæssigt af gældens størrelse, er det bare sådan, at en høj gæld giver store gevinster og en lav gæld giver små gevinster.

Friværdi af din bolig er en del af din samlede formue. Ofte en meget stor del. Men den gamle lærdom om, at du skal være gældfri, når du går på pension, holder ikke altid vand. Dine boligudgifter falder selvfølgelig, hvis du ikke har gæld og derfor ingen renteudgifter, men især boligejere i hovedstadsområdet oplever store stigninger i ejendomsskatterne, som i forvejen langt overstiger renteudgifterne af gælden. De kan derfor blive nødt til at sælge boligen, når de går på pension, eller løbende optage lån i friværdien til at betale skatterne og som supplement til pensionsindtægterne.

Du kan lave aktiv gældspleje ud fra 2 strategier:

  1. Gælden reduceres løbende med kursgevinster og de løbende afdrag
  2. Gælden holdes fast eller øges til maksimum hver gang det er muligt.

Løbende reduktion af gælden – den sikre metode.

I artiklerne Lavere restgæld når renten stiger og Lavere ydelse når renten falder har vi beskrevet hvordan du kan udnytte renteændringer. Når renten stiger, kan du reducere gælden med kursgevinster og når renten falder, sparer du penge på ydelsen som kan bruges til ekstra afdrag på dine lån.

Det vil sige, at du løbende kan afdrage gælden med almindelige afdrag, og ekstraordinært med kursgevinster og ekstra afdrag, så din gæld blive indfriet før de oprindelige 30 år. Du skal dog være opmærksom på, at i takt med at gælden falder, skal der større og større renteændringer til, før konverteringer bliver rentable.

Fastholdelse eller forøgelse af gælden – den spekulative metode.

Her er vi virkelig ude, hvor mange ikke kan bunde. Men hvor farligt er det egentlig. Og er det mere risikabelt end at finansiere boligen med lån med variabel rente, som over halvdelen af realkreditlånene stadig er?

Berlingske Business skrev i februar 2017 om en af RealRåds kunder, som på 14 år havde konverteret sin gæld væk. En overskrift som godt nok var lidt frisk, men indholdet var der ikke noget i vejen med. For den omtalte kunde, havde løbende lånt ejendommen op til 80 % når lejligheden bød sig, og provenuerne løbende blevet investeret, så værdien nu var lige så stor som gælden. Selvom den løbende var blevet forøget.