Administrative opgaver stjæler forskernes tid

Professorer og lektorer indenfor de naturvidenskabelige og tekniske områder på universiteterne bruger mere tid på at søge penge og på administration end på at forske, viser ny undersøgelse. Det er spild af værdifuld forskningstid.

Mens professorer og lektorer på landets universiteter bruger 25 % af deres arbejdstid – altså hver  fjerde time - på administration og på at søge bevillinger, bruger de til sammenligning 21 % på et af hovedformålene med deres ansættelse: Forskning. Det viser en ny undersøgelse fra IDA. 

Formand Ingeniørforeningen Thomas Damkjær Petersen, kalder tallene forstemmende. 

”Hver forskningstime, der går til administration, er spild af kernekompetencer. Det er absurd, at vi har skabt et system, hvor højtuddannede specialister bruger mere tid på administration og på at søge forskningsmidler frem for at forske,” siger han.

I 2014 udgjorde det videnskabelige personale 5.765 årsværk på det tekniske og -naturvidenskabelige område. Hvis man antager, at antallet er uændret i dag, svarer det til, at knap 700 årsværk går med projektansøgninger, mens yderligere 750 årsværk går til administration. 

Og mens administrationsbyrden næppe bliver mindre, tyder alt på, at disse opgaver skal løftes af færre hænder, da universiteterne rammes af årlige besparelser på 2 % frem til 2019. Disse besparelser har allerede ført til fyringer og lukning af uddannelser og vigtige forskningsområder på universiteterne. 

”Danmark skal være et videnssamfund. Men en af de væsentligste barrierer for at virkeliggøre visionen, ligger måske her. Vi kan ikke spare os til førstepladser. Og vi kommer slet ikke i mål, når hver fjerde arbejdstime skal bruges på administration og på at søge forskningsbevillinger. Vi har i stedet behov for, at universiteterne får flere basismidler at forske for, så de ikke skal bruge så meget tid på at søge midler,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Undersøgelsen viser også, at professorerne og lektorerne bruger 45 % af deres arbejdstid på vejledning, undervisning og formidling. 

Gennemsnitligt tidsforbrug for lektorer og professorer på universiteterne

Kilde: Undersøgelsen er gennemført blandt IDAs medlemmer på forskningsinstitutionerne i marts 2016. I alt har 877 personer  deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 31 %  af de i alt 3.167 inviterede paneldeltagere.