Advarsel

Forhold eller adfærd, du skal ændre – og hvis ikke - kan det få konsekvenser for din ansættelse.

En advarsel betyder, at din arbejdsgiver vil gøre dig opmærksom på, at der er et forhold eller en adfærd, du skal ændre på. Hvis ikke du retter dig efter den, kan det få konsekvenser for din ansættelse.

En advarsel skal:

 • være reel
 • præcist beskrive hvilke forhold, der påtales. Det kan fx være, at du ikke møder rettidigt, at du ikke udfører bestemte arbejdsopgaver til tiden. Men hvis advarslen fx blot består i, at du ikke må "udvise generel negativ adfærd", er den så vag, at du ikke har mulighed for at vide, hvad du skal gøre ved det
 • konkret angive, hvorledes du kan rette op på problemerne
 • Tilkendegive hvad konsekvenserne af manglende efterkommelse er (opsigelse eller bortvisning).

Hvis advarslen ikke lever op til disse krav, kan den ikke fungere konstruktivt, og det svækker betydningen af advarslen i forbindelse med en eventuel senere afskedigelsessag.

Det anbefales at man får advarslen tidsbegrænset, således at den efter en nærmere aftalt tidsperiode ikke længere kan danne grundlag for en afskedigelse.

Hvis du har fået en advarsel, som du ikke er enig i, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller IDA.

En advarsel kan både være mundtlig eller skriftlig. Men hvis din arbejdsgiver vil lægge advarslen til grund for en senere afsked, vil han typisk give en skriftlig advarsel.

Hvis du er ansat i det offentlige, har du ret til at udtale dig skriftligt om indholdet af advarslen (partshøring). IDA opfordrer til, at du kontakter vores rådgivningsafdeling inden du skriver høringssvar.

Din advarsel skal lægges i din personalesag, og hvis du som offentlig ansat er kommet med en skriftlig udtalelse i forhold til advarslen, så skal dine kommentarer også ligge i din personalesag.

 • Jeg er blevet opsagt med øjeblikkelig virkning. Hvad betyder det?

  Bortvisning er en mulig sanktion arbejdsgiveren har, hvis man groft overtræder forpligtelser i ansættelsesforholdet, fx ved tyveri, udeblivelse eller grov illoyalitet.

  At blive bortvist betyder, at ansættelsesforholdet – og dermed også al udbetaling af løn – stopper øjeblikkeligt.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Skriver IDA mit partshøringssvar?

  Inden man kan opsiges skal arbejdsgiver partshøre medlemmet efter Forvaltningsloven. Hvis medlemmet ønsker at afgive partshøringssvar, skriver han det som udgangspunkt selv. IDA sparrer gerne. Send sagen ind!

 • Hvad skal jeg skrive i mit partshøringssvar?

  Skriv:

  • Kort
  • Præcist
  • Sagligt
  • Forhold dig til fakta i opsigelsesgrundlaget
  • Neutralt sprog

  Send evt. ind til IDA til gennemlæsning

 • Hvad er en advarsel?

  En advarsel er typisk en skriftlig eller mundtlig påtale, hvor din arbejdsgiver gør dig opmærksom på, at der er et forhold eller en adfærd, du skal ændre på. Hvis ikke du retter dig efter den, kan det få konsekvenser for din ansættelse.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Hvilke krav er der til en advarsel?

  Der er ikke formkrav til en advarsel. Arbejdsgiver vil dog ofte give den skriftlig for at dokumentere at den er afgivet.

  Vil arbejdsgiver anvende advarslen i en senere opsigelsessag, skal advarslen indeholde følgende:

  • præcis beskrivelse af hvilke forhold, der påtales. Det kan fx være, at du ikke møder rettidigt eller at du ikke udfører bestemte arbejdsopgaver til tiden. Men hvis advarslen fx blot består i, at du ikke må "udvise generel negativ adfærd", er den så vag, at du ikke har mulighed for at vide, hvad du skal gøre ved det
  • konkret angive, hvorledes du kan rette op på problemerne
  • tilkendegive hvad konsekvenserne af manglende efterlevelse vil få (opsigelse eller bortvisning).

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Skal en advarsel være tidsbegrænset?

  Nej, men IDA anbefaler, at man får advarslen tidsbegrænset, således at den efter en nærmere aftalt periode ikke længere kan danne grundlag for en opsigelse.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.

 • Hvad betyder det, hvis en advarsel ikke lever op til førnævnte krav?

  Det har ikke betydning for gyldigheden, men hvis advarslen ikke lever på til førnævnte krav, kan den ikke fungere konstruktivt, og det svækker advarslens betydning i forbindelse med en eventuel senere afskedigelsessag.

  Det lægges til grund i spørgsmål og besvarelse, at der er tale om medlemmer omfattet af funktionærloven.