Ægtefælle og børn i udlandet

Hvis du skal have en ægtefælle/samlever med til udlandet, må I undersøge, om vedkommende kan få et passende arbejde under udlandsopholdet.

Ifølge udlandsrundspørgen får ca. halvdelen af ingeniørernes medrejsende ægtefæller/samlevere ganske vist lønnet job i udlandet, men der er store variationer fra land til land. Det er også langt fra sikkert, at arbejdet i udlandet er lige så godt lønnet som i Danmark. I må derfor i god tid inden afrejsen finde ud af, hvad hun/han ellers skal lave.

Alle erfaringer viser, at hvis man er vant til at have et arbejde, bliver man nærmest desperat efter blot få måneder i udlandet, afsondret fra familie og venner og ude af stand til at få opfyldt de sociale og identitetsmæssige behov, som et erhvervsarbejde normalt dækker. Medrejsende ægtefæller/samlevere er til gengæld ofte glade for at kunne bruge et udlandsophold til at efter-/videreuddanne sig enten på en uddannelsesinstitution i opholdslandet eller via fjernundervisning fra Danmark eller et tredjeland, så overvej også disse muligheder.

Andre planlægger og gennemfører en familieforøgelse i forbindelse med udlandsopholdet. Hvis det er relevant for jer, og hvis I har mulighed for at forblive i det danske sociale system (læs mere om dette i afsnittet om social sikring), vil I formentlig være godt tjent med dette, da dagpenge og børnefamilieydelser i Danmark udbetales mere rundhåndet end i de fleste andre lande.

Institutioner til børn

Har du børn, og skal de med til udlandet, er det også vigtigt hurtigst muligt at undersøge udbuddet af skoler og eventuelle andre pasningsmuligheder. Især kan det være vigtigt at undersøge, hvilke skoler der findes i området, hvad skolegangen koster (på internationale skoler ligger prisen typisk mellem 5.000 og 10.000 DKK pr. barn pr. måned hvortil ofte skal lægges indmeldelsesomkostninger samt anskaffelse af bøger og eventuel skoleuniform) og om der overhovedet er plads (der er nemlig tit venteliste til de gode skoler).

Vuggestuer og børnehaver er muligvis ikke lige så udbredte i arbejdslandet, som vi kender det i Danmark, til gengæld kan det være umagen værd at undersøge, om det er muligt at få en au-pair, der kan tage sig af børnene. Det kan vise sig at være en både billigere og bedre løsning end børneinstitutioner, hvis der er mindre børn, der skal passes (husk i den forbindelse at sikre dig, at referencer, de nødvendige tilladelser og arbejdsvilkårene er i orden).