Anerkendelsesudvalg

Den løbende drift af anerkendelsesordningen for statikere varetages af et anerkendelsesudvalg

Anerkendelsesudvalget består af 9 medlemmer, der udpeges af IDA efter indstilling:

· 3 medlemmer indstilles af Trafik- og Byggestyrelsen (tidl. Energistyrelsen)

· 2 medlemmer indstilles af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

· 2 medlemmer indstilles af Kommunernes Landsforening, KL

· 1 medlem indstilles af Dansk Byggeri

· 1 medlem indstilles af Foreningen af Anerkendte Statikere

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen.

Anerkendelsesudvalget holder ca. 5 møder årligt, hvor der tages stilling til ansøgninger om statikeranerkendelse og fornyelser af anerkendelser. Dertil kommer andre spørgsmål i relation til ordningens drift, fx ordningens økonomi.

For hver ansøgning om statikeranerkendelse nedsættes et bedømmelsesudvalg, der består at 2 medlemmer af udvalget samt 1-2 eksterne sagsbehandlere. Bedømmelsesudvalget udarbejder indstilling til anerkendelsesudvalget.

Udvalgsmedlemmer

Fortegnelse over Anerkendelsesudvalgets medlemmer.

Udvalgsmøder

Anerkendelsesudvalget har planlagt møder på følgende datoer: 

4. december 2017

Referat fra udvalgets møder godkendes på det efterfølgende møde, hvorefter det offentliggøres på hjemmesiden.