Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og Arbejdsmiljøloven

Hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant (AMR)? Hvad er Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)? Som udgangspunkt er det din arbejdsmiljørepræsentant, der kan hjælpe dig med konkrete spørgsmål om arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

Arbejdsmiljølovgivningen sikrer, at organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte virksomhed er fleksibel, så ledelse og medarbejdere i samarbejde og på en dynamisk og smidig måde kan følge og udvikle et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, som lever op til arbejdsmiljølovgivningen.

Skal min virksomhed have en arbejdsmiljørepræsentant?

Alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal vælges af alle ansatte (undtagen arbejdslederne), uanset hvilken faggruppe eller ansættelsesgruppe de tilhører.

Man kan vælge flere arbejdsmiljørepræsentanter, hvis arbejdspladsen er så stor, at det er mest praktisk.

I virksomheder med tyve ansatte eller derover skal arbejdet for sikkerhed og sundhed organiseres i et arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælger 2 blandt sig, som sammen med 2 arbejdsledere udgør arbejdsmiljøudvalget.

Hvilken rolle har jeg som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentantens hovedopgave er at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i samarbejde med virksomhedens ledelse, i første omgang i arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsmiljøgruppen består af den udpegede arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsmiljøgruppen har krav på at kunne bruge den nødvendige tid til at løse sine opgaver, og arbejdsgiveren har pligt til at betale alle udgifterne i den forbindelse.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver, pligter og rettigheder består blandt andet i:

 • At forebygge ulykker og nedslidning på arbejdspladsen
 • At registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og vejlede om regler og forebyggelse
 • At føre statistik over ulykker og sundhedsskader
 • At undersøge årsager til ulykker og sundhedsskader og forhindre at de gentager sig
 • At instruere de ansatte i, hvordan de skal forebygge arbejdsskader

Et godt redskab for arbejdsmiljøgruppens arbejde er den såkaldte Arbejdspladsvurdering (APV).

Husk at give IDA besked om at du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant
Online anmeldelsesformular
(Genvalg skal ikke anmeldes)

Hvilken uddannelse får jeg?

Den nye lov giver ret til uddannelse – hvert år

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter valget. Uddannelsen er på 3 dage. Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde 2 dages supplerende uddannelse i det første år. Det vil sige, at arbejdsmiljørepræsentanten og lederen skal have gennemført i alt 5 dages uddannelse inden for det første år.

Hvert af de følgende år skal arbejdsgiveren som noget nyt tilbyde 1½ dags supplerende uddannelse til alle arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Formålet er at sikre en løbende kompetenceudvikling, som kan styrke arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen.

Hvilken service får jeg fra IDA?

Du skal selv underrette IDA om at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. IDA får ikke automatisk besked. Hvis IDA ved besked om at du er arbejdsmiljørepræsentant og har anmeldt det overfor din arbejdsgiver, vil du stå bedre i en eventuel afskedigelsessituation.

IDA sender materiale til dig indeholdende lovstof og tilbud om kurser om arbejdsmiljø til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Du får adgang til at deltage i IDAs kurser for tillidsvalgte, (UPT). Endelig er du velkommen til at kontakte IDA med konkrete forespørgsler om arbejdsmiljø.
Virksomhedens ansvar

Det er virksomhedens – arbejdsgiverens – ansvar, at arbejdsforholdene er forsvarlige, sikkerheds- og sundhedsmæssigt. Det er i den forbindelse også arbejdsgivers ansvar blandt andet at sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Lovgivningen og vejledninger fra Arbejdstilsynet

 • Hjælp til arbejdsmiljøet lokalt

  I samarbejde med TeamArbejdsliv tilbyder IDA ydelse til at forbedre arbejdsmiljøet lokalt. Tilbuddet giver tillidsvalgte redskaber til at håndtere konkrete arbejdsmiljømæssige udfordringer på arbejdspladserne og rette sig mod tillidsrepræsentanter, VG-formænd og arbejdsmiljørepræsentanter.

  Ydelsen består af 2 samtaler hos TeamArbejdsliv af 1½ times varighed: Første samtale af afklarende karakter + gode råd blandt andet i forhold til at komme i dialog med ledelsen, samt anden samtale - finder sted ca. en måned efter den første - hvor der samles op på, hvad der har virket/ikke virket.

  Hvis du kunne tænke dig et forløb hos TeamArbejdsliv, skal du i første omgang kontakte en IDA-konsulent på tlf. 33 18 48 48, som vil sørge for kontakten til TeamArbejdsliv.

  TeamArbejdsliv har siden 2005 løst forskellige opgaver på arbejdsmiljøområdet for både offentlige og private virksomheder, Læs mere om TeamArbejdsliv her.