Arbejdsvilkår

Afdelingen sikrer medlemmernes arbejdsvilkår gennem aktiv deltagelse i de politiske organer Akademikerne (AC) og Akademikernes A- kasse, herunder indgår løbende aftaler om serviceniveau, undervisning og deltagelse i diverse arrangementer og kampagner.

Den politiske interessevaretagelse koordineres og besluttes i IDAs kompetente organ Ansattes Råd.

Medlemmernes vilkår sikres også gennem førelse af retssager for foreningens medlemmer ved danske domstole samt gennem indgåelse af forlig eller mediation og retsmægling.

Afdelingen forestår gennemførelse af større strategiske kampagner for udvalgte grupper, fx flygtningekampagnen PEA og virksomhedskampagnen.

Lone Retoft
direktør
lre@ida.dk
33 18 47 10
20 56 26 56
  
Sekretær: Mette Holck33 18 46 53
  
Finn Lænkholm
advokat (H), retsmægler      
fl@ida.dk
33 18 47 33
  
Kim Schioldann
advokat (H), mediator         
kis@ida.dk
33 18 47 34
  
Tina Hjelm Hansen
chefkonsulent, cand.jur.         
thh@ida.dk
33 18 47 41
  
Marie Schmidt Sørensen   
virksomhedskonsulent,
cand.merc.jur.
mss@ida.dk
33 18 55 32
  
Lasse Sjøbeck Jørgensen
studentermedarbejder
lsj@ida.dk
33 18 47 77