Barns første sygedag

Har jeg ret til at holde fri ved barns første (anden) sygedag?

Hvis du skal have ret til løn på dit barns første (anden) sygedag, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af interne personaleregulativer. Det kan også være, at du er omfattet af en overenskomst. Det er tilfældet for offentligt ansatte, ligesom en del privat ansatte ingeniører og cand.scient.er også er omfattet af en overenskomst.

Næsten alle ingeniører og cand.scient.er kan i dag holde barns første sygedag med fuld løn.

Offentlige ansatte ingeniører og cand.scient.er har iht. overenskomsterne også mulighed for at holde barns anden sygedag. For Statsansatte gælder dette fra 1. oktober 2008 og for regionale og kommunale ansatte gælder dette fra 1. april 2009.

Ved akut opstået sygdom har du har ret til at holde fri. Det gælder også, hvis dit barn kommer til skade i skole eller daginstitution. Det fremgår af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Loven trådte i kraft den 1. april 2006.

Det skal understreges, at der alene er tale om en "ret til fravær" uden løn.

Det er ikke nærmere bestemt, hvad der skal forstås ved ”akut opstået sygdom”, men det er IDAs klare vurdering, at det i alt fald omfatter barnets første sygedag. Hvorvidt det rækker videre til følgende sygedage må bero på en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder som for eksempel, hvad barnet fejler, om det er indlagt og så videre.