Barsel og adoption for studerende

Få svar på dine spørgsmål om rettigheder og muligheder ved barsel og adoption som studerende.

Som studerende – hvad har jeg ret til af orlov?

Som studerende har man ret til orlov efter loven.

Som studerende – hvad har jeg ret til af dagpenge/SU under orlov?

Moderen kan få 12 måneders ekstra SU (12 klip), en far 6 måneders ekstra SU (6 klip). Moderen kan vælge at overføre op til 6 måneder af de ekstra SU-klip til barnets far, hvis begge forældre opfylder betingelserne for SU. Derimod kan faderen ikke overføre ekstra klip til moderen. Det er ikke en betingelse for faderens ret til ekstra klip, at moderen er studerende.

Forældrene kan selv bestemme, hvornår i uddannelsen ekstra SU skal udbetales. Dog skal forældrene være studieaktiv i måneden inden udbetalingen.

I perioden, hvor ekstra klip udbetales, er der ikke krav om, at forældrene skal være studieaktive, men må gerne blive hjemme og passe barnet. Forældrene skal fortsat være indskrevet på uddannelsen og må ikke i perioden modtage anden offentlig støtte, der udelukker SU eller være i lønnet praktik.

Forældrene skal være opmærksomme på, at ekstra klip ikke kan tages med, hvis uddannelsen afbrydes eller afsluttes, før de er brugt op. Ligeså kan forældrene ikke tage ubrugte ekstraklip med sig fra en bachelor til en kandidatuddannelse. Her må forældrene søge som, om man fik barn, inden man startede på en uddannelse.

Når forældrene har afsluttet uddannelsen, kan man ikke længere modtage SU-klip.

Studerende forældre har mulighed for at søge om et supplerende SU-lån og der er endvidere forskellige muligheder for forsørgertillæg og børnetilskud. Læs mere på borger.dk

Har man fået barn, før man starter på en uddannelse, har man stadig mulighed for at få ekstra SU. Betingelsen er dog, at fødslen eller adoptionen skal være sket inden for 12 måneder før uddannelsen starter, hvis man er blevet mor og inden for 6 måneder før uddannelsen starter, hvis man er blevet far.

De ekstra SU-klip vil herefter blive reduceret med det antal måneder der ligger mellem fødselstidspunktet/adoptionen og den måned uddannelsen starter.

Vælger man at melde sig ud af studiet, fordi man på grund af barsel ikke magter at færdiggøre uddannelsen, har man ikke ret til SU og som udgangspunkt heller ikke ret til barselsdagpenge. Dog kan der være ret til dagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt via et studiearbejde, eller hvis barslen indledes inden en måned efter afslutningen af bacheloruddannelsen samtidig med at kandidatuddannelsen opgives.

Hvis uddannelsen afbrydes før bachelorgraden er opnået eller senere end en måned efter bachelorgraden er opnået, kan der være mulighed for at få kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, medmindre formue eller en eventuel forsørgers indtægter/formue forhindrer det.

Hvordan er jeg stillet hvis jeg har studiejob?

Hvis man har studiejob ved siden af studierne og det er af så stort omfang, at beskæftigelseskravet i henhold til loven er opfyldt, kan man modtage barselsdagpenge samtidig med, at man modtager ekstra SU-klip. Der er dog en grænse for, hvor meget man må tjene ved siden af SU. Denne grænse, også kaldet fribeløbet er bl.a. afhængig af, hvor mange måneders SU man har fået i løbet af et år. I særlige tilfælde kan fribeløbet forhøjes, så man må tjene mere, uden at skulle betale SU tilbage. Bemærk: Fribeløbet forhøjes med et fast beløb for hvert barn under 18 år.

Hvis studiejobbet har funktionærstatus, gælder funktionærlovens regler om ½ løn til moderen 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel.

Man skal samtidig varsle overfor arbejdsgiver, hvornår forventet fødsel er sat til samt hvorledes man vil afvikle orlov, jf. barselsloven.