Beskæftigelse

Arbejdsmarkedet for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater er gunstigt, men der er stadig mulighed for forbedringer.

Allerede i dag er der mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater inden for visse brancher og fagområder. Og selv om det er lykkedes at øge optaget på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, forudser en prognose udarbejdet af Dansk Industri og IDA, at der i 2025 vil mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

Alle skal med

Det betyder dog ikke at markedet er fuldstændig støvsuget for IDAs medlemmer. Fx er der fortsat en vis ledighed blandt dimittender og kandidater med nye uddannelsesretninger. Der er derfor fortsat behov for at udvikle beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og a-kasserne, så den i højere grad tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets efterspørgsel – og mindre i kontrol og samtaler. Dette til gavn både for de ledige og virksomhederne.

Længere tid på arbejdsmarkedet

En analyse udarbejdet i samarbejde med Akademikerne (AC) i 2015 viste, at stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er en væsentlig udfordring på IDA-medlemmernes arbejdsmarked. Desuden føler mange medlemmer at de har vanskeligt ved at holde især deres tekniske kompetencer ved lige og at udvikle nye kompetencer. Både af hensyn til medlemmernes trivsel og udvikling men også for at øge udbuddet af arbejdskraft, har IDA fokus på at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø og employabilitet.

Flere udenlandske kolleger

I en global sammenhæng uddanner Danmark kun ganske få ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. Det er derfor ikke muligt at dække efterspørgslen efter specialkompetencer udelukkende med ”indenlandsk arbejdskraft”. Derfor - og på grund af den fremtidige mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater - arbejder IDA aktivt for at fastholde udenlandske studerende i Danmark og for at rekruttere relevante kandidater fra udlandet.

Nye job- og ansættelsesformer

For tiden fokuseres der meget på ”atypiske ansættelsesformer” og platformsøkonomi. På den baggrund har IDA igangsat en afdækning af omfanget af disse nye job- og ansættelsesformer blandt medlemmerne og hvilke udfordringer og muligheder medlemmerne ser i forhold hertil. Som opfølgning her på vil IDA vurdere behovet for at justere eksisterende medlemsydelser og udvikling af nye.