Bliv gratis studiemedlem af Akademikernes A-kasse

IDA anbefaler, at du som studerende overvejer et gratis studiemedlemskab af a-kassen, Akademikernes A-kasse, som er landets suverænt største a-kasse for personer med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse som din.

Har du været gratis studiemedlem i minimum et år inden du afslutter din uddannelse, vil du få ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen, hvis du er så uheldig ikke at have et job på hånden. Det svarer i 2017 til 13.151 kr. før skat. Har du været studiemedlem i mindre end et år, vil du få ret til dagpenge en måned efter din sidste eksamen. Vær opmærksom på, at du senest skal melde dig ind i en a-kasse 14 dage efter din sidste eksamen. Overskrider du denne frist, vil du først være berettiget til dagpenge efter minimum et års medlemskab.

For at blive gratis studiemedlem af Akademikernes A-kasse, skal du opfylde en række betingelser:

  • Du følger en SU-berettiget uddannelse
  • Du er under 30 år (gratis indtil du fylder 30 år. I det øjeblik du fylder 30 år, skifter du automatisk til at være betalende medlem)
  • Du har en samlet indtægt på maksimalt 220.740 kr. om året (gennemsnit 18.395 kr. pr. måned)

Meld dig ind og få mere information på Akademikernes A-kasses hjemmeside
 

  • Vigtigt om medlemskabet af a-kassen

    Når du bliver medlem af IDA, bliver du ikke automatisk studiemedlem af Akademikernes A-kasse.

    Har du sat et X på IDAs indmeldelsesblanket omkring Akademikernes A-kasse, har du blot givet din accept til at blive kontaktet af Akademikernes A-kasse vedrørende et studiemedlemskab.

    Du bliver altså ikke automatisk indmeldt.