Business Intelligence Konsulent

For English, see below

Vil du indgå i Danmarks teknologiske stemme nr. 1 og skabe værdi for 105.000 medlemmer igennem en stærk og veletableret BI-platform?

IDA har en ambition om at blive en stadigt mere data-dreven organisation, til gavn for beslutningsprocesser, optimering af services, og i produktudvikling. Hvis dette lyder interessant, har du nu mulighed for at blive en del af IDAs Business Intelligence Team. Til at understøtte IDAs nye mål om data-dreven innovation, søger vi en forretningsorienteret BI-udvikler med stærke egenskaber inden for rådgivning og forretningsforståelse.

Som business intelligence konsulent vil du indgå i vores BI Team med reference til teamleder under CIO. Teamet arbejder dagligt på at fremme data-dreven innovation og beslutningstagen til fordel for medarbejdere og medlemmer. Vi er en strategisk samarbejdspartner på tværs af forretningen, og kerneopgaverne udgør rådgivning, rapportering, analytics og generel tilvejebringelse af data. Det er med til at sikre, at IDA konstant udvikler sig og leverer endnu bedre produkter og ydelser til sine medlemmer.

Af konkrete opgaver kan nævnes:

 • Udvikling af IDAs Data Warehouse til understøttelse af analyse og rapportering på eksisterende forretningsområder.
 • Udvikling af Data Lake for at muliggøre data-dreven innovation fra vores analytikeres arbejde med machine learning.
 • Rapportering, herunder udvikling af kuber, rapporter og dashboards.
 • Kravspecifikation, design og dokumentation af BI-løsninger.
 • Tæt samarbejde med forretning, rådgivning omkring dataunderstøttelse i arbejdsprocesser samt træning af forretningsbrugere i self-service BI.
 • Sikring og forbedring af datakvalitet og -definition.

Om dig
Som person er du positiv og imødekommende, du elsker datamodellering og struktur, og så formår du at balancere et hav af gode ideer med konkrete resultater. Du kan lide at samarbejde tæt med interne og eksterne aktører omkring nye tiltag understøttet og automatiseret af data. Du har en god fornemmelse af forretning og mestrer at bringe ny teknisk viden i spil.

Dine kvalifikationer

 • Relevant videregående uddannelse som fx ingeniør, cand.it., cand.scient. eller cand.merc.
 • Min. 2 års erfaring med SQL Server-udvikling, T-SQL og datamodellering.
 • Stærk forståelse af Data Warehouse udviklingsprincipper og metodologi, såsom Kimball eller Inmon.
 • Erfaring med ETL-værktøjer, herunder SSIS.
 • Erfaring med SSAS og gerne med Power BI eller SSRS.
 • God forståelse for forretning og samspillet mellem mennesker, processer og teknologier.

Vi tilbyder
Vi deler kontor med IT-afdelingen og har en tæt relation til udviklere og driftsfolk heri. Vi arbejder i et åbent kontorlandskab i lyse lokaler på Kalvebod Brygge langs Københavns Havn. Afdelingen arbejder i en uformel tone, og vi sætter stor pris på team spirit og humor. IDA tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden og ansættelse efter overenskomst med AC-klubben i IDA.

Kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte BI ´teamleder Christian Blankschøn på telefon +45 30 33 26 34.

Ansøgning og CV sendes mærket ”Business Intelligence Konsulent” til hr-stillinger@ida.dk senest mandag 7. august 2017 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler holdes i august med ansættelse så hurtigt som muligt.

IDA opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ingeniørforeningen, IDA er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. IDA har flere end 105.000 medlemmer og varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning. IDA har kontorer i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

 

ENGLISH

Business Intelligence Consultant

Do you want to create value for 105,000 members by leveraging a strong and impactful BI platform? IDA is pursuing an ambition of an increasingly more data-driven organisation, using data for supporting decision-making, optimisation of services, and developing new products. If these issues sound interesting to you, an opportunity to become a part of IDA’s Business Intelligence Team is now open. To support the team’s new goals for data-driven innovation, we are hiring a talented BI developer with qualities in consultancy and business development.

You will join our BI Team with reference to our team leader, who refers directly to the CIO. The team is on a daily mission to improve data-driven innovation and decision-making for the benefit of members and employees. We are a strategic partner across the organisation, and our core competencies comprise of advising business stakeholders, reporting, analytics and procurement of data. This ensures that IDA keeps innovating in order to deliver even better products and services to our members.

The major tasks are:

 • Development of IDA’s data warehouse for supporting analysis and reporting on present areas of business.
 • Data Lake Store development to achieve continuous innovation through analytics and machine learning technologies.
 • Reporting, including OLAP cube and report development.
 • Requirements specification, design and documentation of BI solutions.
 • Close collaboration with business stakeholders, including advising on data-driven workflows and training of business users in self-service BI.
 • Data quality assurance and definition of subjects in data dictionary.

About you
You are positive and accommodating, you love data modelling and structure, and you master balancing a multitude of ideas with measurable results. You enjoy working closely with stakeholders in- and outside of the company, and you are passionate about empowering co-workers through a robust data platform. You are capable of managing and disseminating complex technical knowledge, and you are inquisitive on business practises and new technical opportunities.

Your qualifications

 • Relevant higher education
 • Min. 2 years of experience with SQL Server development, T-SQL and data modelling.
 • Profound insights into Data Warehouse development principles, like Kimball or Inmon.
 • Experience with ETL tools, including SSIS.
 • Experience with SSAS – Power BI or SSAS is also an advantage.
 • Good understanding of business and the interplay between people, processes and technologies.

We offer
We share offices with the IT department and have a close relationship with their developers and operations personnel. We work in open offices in modern facilities on Kalvebod Brygge along the harbour of Copenhagen. The atmosphere is casual and we appreciate team spirit and humour. IDA offers a competitive salary package, flexible planning of hours, and employment in accordance with the collective agreement between the AC club and IDA.

Contact
If you have questions or inquiries about the position, you are welcome to contact BI Team Leader, Christian Blankschøn at cbl@ida.dk or phone +45 30 33 26 34.

Application and CV marked ”Business Intelligence Consultant” is send to hr-stillinger@ida.dk before 12pm on Monday, August 7, 2017. Interviews are held in August with start-up as soon as possible.

IDA urges every qualified applicant to apply, regardless of age, gender, religion and ethnicity.