Bygningsrenovering og energiforbrug

Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 % af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder kr. årligt. Skal udslippet af drivhusgasser for alvor reduceres, er det derfor afgørende, at det lykkes at reducere energiforbruget i bygninger.

Danmark har i dag verdens skrappeste energikrav til bygninger, men det vil fortsat være nødvendigt at skærpe kravene. Erhvervsmæssigt vil Danmark nyde godt af en kraftig satsning på mere energieffektivt byggeri og stadig skrappere krav til energiforbruget – kombineret med flere spydspidsbyggerier, øget forskning og udvikling i energiteknologier samt formidling og læring – som kan give danske ingeniører, arkitekter, byggevirksomheder og energiteknologier gode muligheder for at komme i front på det internationale marked. 
 
De største besparelsespotentialer findes dog i den eksisterende boligmasse, og selv i 2050 vil størstedelen af boligmassen bestå af boliger opført før 2009. IDA sætter fokus på Renovering

Markedet for renovering er markant større end for nybyggeri. Mens byggeaktiviteten for nybyggeri har været kraftigt faldende siden 2006 har renoveringsmarkedet været stabilt. Men krisen er ikke overstået. Hver dag må der træffes hårde prioriteringer. Nybyggeri eller renovering eller vente. Men byggeriet kan ikke leve af ”at vente” og det kan samfundet heller ikke.