Dagpenge og A-kasse

IDA har ingen selvstændig a-kasse, men samarbejder med Akademikernes A-kasse. Spørgsmål om dagpenge, kommunale jobcentre og rådighed for arbejdsmarkedet skal rettes til din a-kasse.

Hvis du er blevet ledig kan du modtage dagpenge efter udløbet af opsigelsesvarslet, hvis du i de sidste 12 måneder har været medlem af en a-kasse og har haft 1.924 timers inden for de seneste 3 år som fuldtidsforsikret eller 1.258 timers arbejde som deltidsforsikret. Herudover skal du være tilmeldt dit kommunale jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal søge og kunne påtage dig arbejde i 37 timer om ugen som fuldtidsforsikret og 30 timer om ugen som deltidsforsikret.

Du kan læse mere om reglerne for dagpenge, herunder de aktuelle satser, hos Akademikernes A-kasse. Her kan du også læse om for eksempel godtgørelse fra arbejdsgiver for de 2 første ledighedsdage, karantæne ved selvforskyldt ledighed, aktiveringstilbud og mulighederne for dagpenge ved ophørt selvstændig virksomhed.

Hvis du får afslag på at modtage dagpenge eller bliver mødt med krav fra a-kassen om tilbagebetaling og karantæne, så er det muligt at klage over sådanne afgørelser til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring. Afgørelser herfra kan derefter klages videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Såfremt du har spørgsmål til dine klagemuligheder, så er du velkommen til at kontakte IDA.

Spørgsmål om dagpenge, mulighed for uddannelse/kurser under ledighed, efterløn m.m. skal rettes til din a-kasse.

 • Karantæne fra a-kassen

  Du får 3 ugers karantæne fra a-kassen, hvis du selv siger din stilling op, eller hvis a-kassen vurderer, at du er skyld i, at din arbejdsgiver har opsagt dig, fx hvor samarbejdsproblemer skyldes dig, eller hvis din arbejdsgiver har bortvist dig.

  I særlige tilfælde hvor du har valget mellem at modtage en afskedigelse eller underskrive en frivillig fratrædelsesaftale, kan den frivillige aftale sidestillles med en afskedigelse, således at du ikke får karantæne. Kontakt under alle omstændigheder din a-kasse, som kan foretage denne vurdering.

 • Dagpenge for de 2 første ledighedsdage

  Efter opsigelser betaler arbejdsgiveren for de 2 første ledighedsdage.

  Efter reglerne for arbejdsløshedsforsikring er det din arbejdsgiver, der skal betale for de 2 første ledighedsdage, efter at du er blevet opsagt, og ikke Akademikernes A-kasse. Hvis du ikke har modtaget betaling for de 2 første ledighedsdage, skal du kontakte Akademikernes A-kasse.

 • Sygdom under ledighed

  Hvis du er i tvivl, så henvend dig til din a-kasse. Vi samarbejder med Akademikernes A-kasse