Danmarkskort til virksomhedsgrupper og akademikergrupper

Er du medlem af en virksomhedsgruppe eller akademikerklub og har du lyst til, at komme i kontakt med kolleger på tværs af Danmark – fx på virksomheder som geografisk er tæt på, eller på virksomheder som branchemæssigt ligner dig egen?

IDA har udviklet et Danmarkskort, hvor du kan finde oplysninger om virksomheder, der har organisering i form af en virksomhedsgruppe eller akademikerklub.

Ved at klikke på kortet kan du finde oplysninger om hvilke virksomheder, der har lokal organisering - og hvem på virksomheden du kan kontakte.

Følgende emner kan forhåbentlig virke som inspiration til at starte en dialog med kolleger på andre virksomheder:

  • Erfaringsudveksling om arbejdsvilkår hos lignende virksomheder
  • Hvilke udfordringer oplever andre bestyrelser og hvordan løser de dem? Samarbejde om at holde et fælles arrangement for medlemmer i et fælles geografisk/branche område (se mulighederne for økonomisk støtte til sådanne her)
  • Mulighed for at netværke med andre bestyrelser

IDA håber at kortet vil hjælpe jer i jeres daglige arbejde som bestyrelse. Kortet opdateres løbende. Kontakt os endelig hvis du har tilføjelser eller ændringer på lh@ida.dk.

Klik på kortet og du bliver sendt over til vores medlemsnet - mit.ida.dk - hvor du skal logge på.