Danske møder er fortsat CO2-tunge

Manglende brug af videomøder i danske virksomheder koster fortsat trængsel og CO2-udledning

Trods en lille teknologisk fremgang i den danske mødekultur, bliver potentialet langt fra udnyttet. Nye tal fra Danmarks Statistik viser kun en lille fremgang i brugen af videokommunikation i forbindelse med mødeaktivitet.

Fra 2012 til i år er andelen af alle virksomheder, der benytter sig videomøder gået fra 21 % til 24 %. Dertil kommer, at de virksomheder, der bruger videomøder, holder 80 % af deres transportkrævende møder på traditionel vis, og det ærgrer formanden for Ingeniørforeningens Teknologiudvalg, Per Højbjerre.

”Det er godt, at det går fremad, men det skulle gerne ske i et noget højere tempo, hvis det skal batte noget. Når nu mulighederne er der, skal vi benytte os af dem, så mødedeltagelse ikke påvirker mobiliteten og miljøet i en negativ retning,” siger han.

Teknologisk Institut har tidligere beregnet potentialerne ved større brug af videokommunikation, og der ligger store gevinster forude på alle parametre, mener Per Højbjerre.

”Der er millioner at hente på virksomhedernes bundlinje med mindre rejseomkostninger, produktiviteten vil stige, og derudover er der pæne reduktioner på CO2-udledningen. Det er jo alle emner, der diskuteres flittigt, og derfor skal vi have sat mere fart på udviklingen. Der findes i dag mange tilgængelige og nemme teknologier, der gør det muligt at holde videomøder, og det vil uden tvivl gavne Danmarks konkurrenceevne, hvis virksomhederne benytter sig mere af det,” siger han.