Danskerne er ikke begejstrede for digital overvågning

Kun lidt over hver fjerde dansker bakker fuldt op om, at deres digitale færden bliver registreret og opbevaret af teleselskaberne

På trods af en klar dom fra EU-domstolen i december holder Danmark fast i den danske logningsbekendtgørelse, og dermed fortsætter masseovervågningen af danskernes teletrafik.

Kun 27 % af danskerne i alderen 18-70 år er helt enige i den beslutning. Blandt dem mellem 18-34 år falder den andel til 15 %. Det viser en undersøgelse foretaget blandt godt 2.000 danskere for IDA.

Indtil nu har hverken EU-dommen eller den folkelige skepsis haft indvirkning på regeringen, og det virker besynderligt, mener it-sikkerhedsekspert i IDA Jørn Guldberg.

”EU-dommen fik de svenske teleselskaber til at stoppe logningen, og en lang række europæiske lande har erklæret deres logningsregler ugyldige. Herhjemme fortsætter vi ufortrødent med at registrere og gemme danskerenes opkald, sms'er og geografiske position, hvilket er helt ude af proportion,” siger han.

Jørn Guldberg hæfter sig ved, at det forventes, at regeringen i år vil fremsætte en lovforslag om en revision af retsplejeloven, hvor også vores færden på internettet vil være omfattet, så det ikke længere kun vil handle om de traditionelle opkald, sms'er og geografiske position.

Det forslag kan Jørn Guldberg godt frygte ikke kommer til at styrke danskernes privatliv yderligere – tværtimod.

”Indtil nu har meldingerne været, at politiets muligheder for at opklare kriminalitet skal styrkes, og at telebranchen ikke skal pålægges for mange byrder. Det virker ikke som om, at retten til privatliv vil få den højeste prioritet, men det kan politikerne jo nå endnu,” siger Jørn Guldberg

Det er i orden, at teleselskaberne gemmer oplysninger om vores færden på nettet, så politiet/efterretningstjenesterne med en dommerkendelse kan få mulighed for at se, hvad vi foretager os på nettet – for eksempel i forbindelse med en politiefterforskning.