Det Blå Danmark skal styrkes med mere forskning og efteruddannelse

Der er mange fornuftige elementer i de anbefalinger, vækstteamet kommer med i dag til Det Blå Danmark, der har til formål at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne på søfarts- og offshoreområdet. IDA ser dog nogle mangler i forhold til, at Danmark i fremtiden skal markere sig som en stærk maritim nation.

”Det er godt, at regeringen sætter fokus på at understøtte en dansk styrkeposition som søfartsnation ved at have nedsat Vækstteamet for Det Blå Danmark. Vi ser eksempelvis gerne som Vækstteamet et øget politisk fokus på teknisk og naturvidenskabelig forskning, hvor Danmark stille og roligt er blevet sejlet agterud, og hvor de offentlige og private forskningsmidler er blevet beskåret kraftigt de senere år. Det går også ud over Det Blå Danmark, der også står foran en digital og på andre områder en teknologisk revolution. Derfor skal de flotte ambitioner fra Vækstteamet bakkes op af midler til forskning,” siger Per Diget, der er formand for IDAs Erhvervs- og Vækstudvalg.

Det Blå Danmark er med til at skabe beskæftigelse i hele landet, så derfor er det også vigtigt at få de højtuddannede med på efteruddannelsesskibet, så de kan være med til at udvikle de tekniske løsninger for fremtidens søfart. For udviklingen går stærkt.

”De højtuddannede halter bagefter på efteruddannelsesområdet. Så det uddannelsesbidrag, der indbetales på baggrund af alle ansatte, også kommer vores medlemmer til gode, så de på lige fod med andre faggrupper kan opkvalificere sig og holde sig ajour med nyeste viden på området. Derfor opfordrer vi kraftigt til, at Vækstteamet skal medtænke de højtuddannedes efteruddannelsestilbud for at sikre, at der vil være de rette tekniske kompetencer i fremtiden til at løse opgaverne, der kan fastholde og sågar styrke Danmarks position som én af de førende maritime nationer,” siger Per Diget.