DTU-forsker modtager årets Elektropris

Elektrofondet i Ingeniørforeningen, IDA har uddelt Elektroprisen 2014. der gik til en forsker på DTU Fotonik, mens fondet uddelte 3 kandidatpriser til nyuddannede ingeniører

En meget aktiv forsker og innovator med et stort fremtidigt potentiale. Sådan lyder i ultrakort form begrundelsen for, at N. Asger Mortensen fra DTU Fotonik er dette års modtager af Elektroprisen, som uddeles af Elektrofondet i Ingeniørforeningen.

Asger Mortensen (41) er uddannet civilingeniør fra DTU, hvor han i 2006 blev dr. techn. Allerede i 2011 blev han – som en af de hidtil yngste – udnævnt til Full professor ved Institut for Fotonik, DTU.

I sin karriere har Asger Mortensen ydet et væsentligt bidrag inden for såvel grundforskning som industriel forskning. I indstillingen til prisen fremhæves bl.a. hans bidrag til forskningen i plasmoniske strukturer, som kombinerer egenskaber ved elektroner og fotoner. Disse strukturer ventes at få stor betydning for realiseringen af nye komponenter og sensorer til bl.a. telekommunikation og digital elektronik.

I motiveringen af Asger Mortensen fremhæves endvidere hans evne til at slå bro mellem den teknologiske grundforskning og de konkrete praktiske anvendelser.

Ved siden af forskerarbejdet, der har ført til en lang række artikler i anerkendte tidsskrifter, optræder Asger Mortensen som bedømmer i en række videnskabelige og teknologiske sammenhænge. Derudover fungerer han som gruppeleder for 15 ph.d.-studerende og forskere på DTU, ligesom han tager aktivt del i undervisningen på DTU Fotonik.

Ud over den faglige anerkendelse, som Elektroprisen er udtryk for, ledsages prisen af et beløb på 30.000 kr.

Priser til lovende kandidater
I forbindelse med Elektroprisen uddeles endvidere en række E-kandidatpriser, som gives til unge, lovende ingeniører. I år uddeles der 3 kandidatpriser på hver 10.000 kroner:

Joachim Skov Johansen modtager kandidatprisen for afgangsprojektet ”Fast-Charging Electric Vehicles using AC”. Som navnet antyder, har Joachim Skov Johansen undersøgt muligheden for AC-hurtigladning af elbiler. Projektet er gennemført på DTU Elektro, hvor han har haft status som elitestuderende. Umiddelbart efter afleveringen af sit projekt i september 2013 blev Joachim Skov Johansen ansat i en stilling, der vel nærmest må betegnes som drømmejobbet for en ung elektroingeniør, nemlig som Field Support Engineer hos elbilproducenten Tesla Motors i Holland.

Henriette Koch modtager kandidatprisen for sit speciale ”Detection of early markers for neurodegenerative diseases”, som hun afleverede på DTU Elektro sidste år. Hendes speciale, der i motiveringen omtales som ”excellent” har ført til, at hun p.t. arbejder på School of Medicine ved Stanford University. Netop på grund af udlandsopholdet kunne hun ikke være til stede ved overrækkelsen af prisen.
Henriette Koch er i øvrigt en aktiv sejlsportskvinde som har dyrket sporten på eliteniveau gennem de seneste 10 år, bl.a. med OL-deltagelse i 2012.

Christian Dahl-Petersen modtager kandidatprisen for projektet ”Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers Design, Fabrication and Characterisation”, som omhandler fremtidens ultralydsscannere. Projektet var hans afgangsprojekt fra DTU Nanotech i 2013. 
I motiveringen for prisen fremhæves bl.a. Christian Dahl-Petersens evne til at arbejde polyteknisk og med høj faglighed. Arbejdet med projektet har bl.a. ført til publiceringer i internationalt anerkendte tidsskrifter, og Christian Dahl-Petersen har efterfølgende fået et ph.d. stipendiat på iNANO, Aarhus Universitet.

Elektroprisen og kandidatpriserne kan ikke søges, men uddeles kun efter indstilling.

På billedet flankeres årets modtager af Elektroprisen, N. Asger Mortensen, af 2 af kandidatprismodtagerne: Christian Dahl-Petersen (tv.) og Joachim Skov Johansen. (Foto: Henrik Frydkjær)