DTU forsker modtog Elektroprisen 2014

En meget aktiv forsker og innovator med et stort fremtidigt potentiale. Sådan lyder i ultrakort form begrundelsen for, at N. Asger Mortensen fra DTU Fotonik er dette års modtager af Elektroprisen, som uddeles af Elektrofondet i Ingeniørforeningen, IDA.

Asger Mortensen (41) er uddannet civilingeniør fra DTU, hvor han i 2006 blev dr. techn. Allerede i 2011 blev han – som en af de hidtil yngste – udnævnt til Full professor ved Institut for Fotonik, DTU.

I sin karriere har Asger Mortensen ydet et væsentligt bidrag inden for såvel grundforskning som industriel forskning. I indstillingen til prisen fremhæves bl.a. hans bidrag til forskningen i plasmoniske strukturer, som kombinerer egenskaber ved elektroner og fotoner. Disse strukturer ventes at få stor betydning for realiseringen af nye komponenter og sensorer til bl.a. telekommunikation og digital elektronik.

I motiveringen af Asger Mortensen fremhæves endvidere hans evne til at slå bro mellem den teknologiske grundforskning og de konkrete praktiske anvendelser.

Ved siden af forskerarbejdet, der har ført til en lang række artikler i anerkendte tidsskrifter, optræder Asger Mortensen som bedømmer i en række videnskabelige og teknologiske sammenhænge. Derudover fungerer han som gruppeleder for 15 ph.d.-studerende og forskere på DTU, ligesom han tager aktivt del i undervisningen på DTU Fotonik.

Ud over den faglige anerkendelse, som Elektroprisen er udtryk for, ledsages prisen af et beløb på kr. 30.000.