Effektiv projektstyring

Find værktøjer til at få den bedste projektstyring på din arbejdsplads. Værktøjerne er udarbejdet af IDA og KL. Værktøjerne er også gode til at få alle i virksomheden til at bruge samme projektstyring.

Ønsker I at få den fulde effekt af projektarbejdsformen? Så er det nødvendigt, at alle involverede parter i organisationen har et fælles sprog for projekter, en fælles værktøjskasse, en fælles forståelse for hvad der karakteriserer godt projektarbejde og en afklaret rollefordeling.

Projektet Effektiv Projektstyring er gennemført af IDA og Kommunernes Landsforening, KL i tæt samarbejde med konsulentfirmaet Point of View.

Projektet har udviklet en Værktøjskasse, som udover en model for projektorganisering indeholder en række værktøjer til styring af projektporteføljer, projektorganisering, projektplanlægning og projektstyring.

Værktøjskassen er blevet afprøvet og tilpasset i samarbejde med projektets deltagere, som er ledere og medarbejdere fra Teknik og Miljøforvaltningerne i Billund, Hvidovre, Lejre, Ringsted og Viborg kommuner.

Her på siden finder du Værktøjskassen i sin helhed, og du kan hente de værktøjer, der indgår i Værktøjskassen. Erfaringerne fra Effektiv Projektstyring peger på, at I får det fulde udbytte af værktøjskassens indhold, når I aktivt forholder jer til, hvilke dele af værktøjskassen I ønsker at anvende og hvordan – dvs. laver en tilpasning, der præcis passer til jeres organisation. Endvidere er det vigtigt at gøre projektejere, projektledere og projektmedarbejdere fortrolige med værktøjskassen gennem uddannelse og træning.

Har du spørgsmål til Værktøjskassen eller projektet i øvrigt, er du velkommen til at kontakte projektleder i IDA, Annette Askholm på aa@ida.dk

Værktøjskassen (PDF)

Skabeloner

Skabelon til Lightmodellen

Kommissorium for "Projektnavn"

Planlægning af indsatsområder og milepæle

Interessentanalyse og kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Risikoanalyse

Aktivitets- og tidsplan

Timebudget

Projektportefølje - status til ledergruppe og MED-udvalg

Forslag til procesevalueringsskema