Erstatninger for usaglig afskedigelse er skattefri

Skatterådet fastslår i en ny afgørelse, at godtgørelser i forbindelse med forskelsbehandling ikke skal beskattes

Hvis du har fået en erstatning fra en tidligere arbejdsgiver på grund af forskelsbehandling, kan du muligvis få penge tilbage i skat. Det er konsekvensen af en ny afgørelse fra Skatterådet.

Det er erstatninger, der er givet efter forskelsbehandlingsloven, som afgørelsen har betydning for. Loven beskytter medarbejdere imod forskelsbehandling baseret på fx hudfarve, politisk eller religiøs opfattelse, seksuel orientering, handicap og alder. Og det var netop en sag om aldersbetingede afskedigelser, der førte til Skatterådets afgørelse.

I den konkrete sag blev en afskedigelsesrunde gennemført ud fra en virksomheds overenskomst, som dikterede, at medarbejdere, der havde nået en vis alder, skulle afskediges før andre ansatte.

”Når alder bruges som kriterium for en afskedigelse, så vil der ofte være tale om en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven. Skatterådet begrunder også skattefriheden med, at godtgørelsen dermed ikke skal ses som en kompensation for løn, men som en krænkelse af medarbejderne pga. deres alder,” siger Kim Schioldann, advokat i IDA.

Hvis du har modtaget en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven i forbindelse med en afskedigelse, så åbner Skatterådets afgørelse op for, at du kan få genoptaget sagen. Men du være opmærksom på forældelsesfristen.

”Sager, der går tilbage til 2010, kan genoptages hos SKAT, hvis det sker inden den 1. maj i år,” siger Kim Schioldann.