Ferie og barsel

Barsel er en feriehindring. Det vil sige, at du ikke må holde ferie under barsel. Hvis du ikke kan nå at holde hele din ferie, har du ret til at få den udbetalt. I visse overenskomster er der åbnet mulighed for, at ikke-afholdt ferie pga. barsel kan overføres til det følgende ferieår.

Hvis du har fået fuld eller delvis løn under din barselsorlov, har du optjent ferie med løn under barselsorloven til brug for det følgende ferieår.

Har du fulgt funktionærlovens regler, hvorefter du kun modtager halv løn og kun i perioden fra 4 uger før forventet termin til 14 uger efter fødslen, optjener du ret til fuld løn under ferie i det følgende ferieår, men kun for den periode, hvor du modtog halv løn. De følgende uger, hvor du modtog barselsdagpenge, har du ikke optjent ret til ferie med løn.

Hvis du har skiftet arbejdsgiver, har du ret til at modtage feriegodtgørelse af den løn, du faktisk har modtaget i optjeningsåret. Det betyder, at hvis du ikke har haft fuld løn under barsel, får du heller ikke fuld feriegodtgørelse, når du holder ferie hos den nye arbejdsgiver.

Hvis du har holdt orlov til børnepasning i optjeningsåret og ikke har modtaget løn fra arbejdsgiveren under denne orlov, har du ikke optjent ret til ferie med løn.

For statsansatte gælder dog, at du modtager fuld løn under din ferie i det følgende ferieår, hvis du har holdt orlov i maksimalt 6 måneder uden løn. Du skal være ansat samme sted i ferieåret, for at få denne fulde løn.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte IDA på 33 18 48 48 med dine spørgsmål om ferie og barsel.

 • Kan jeg holde ferie under min barselsorlov?

  Du kan ikke holde ferie samtidig med, at du er på barsel. Barsel er en feriehindring. Det vil sige, at du ikke må holde ferie under barsel. Hvis du ikke kan nå at holde hele din ferie inden ferieårets ophør, dvs. 30. april, har du ret til at få den udbetalt. Du kan også vælge - efter aftale med din arbejdsgiver - at overføre op til en uges ferie til næste ferieår.

  I visse overenskomster er der åbnet mulighed for, at ikke-afholdt ferie pga. barsel kan overføres uden begrænsning i antallet af feriedage til det følgende ferieår. Det er således muligt, hvis du er ansat i staten, regionerne eller i en kommune. Aftalen med arbejdsgiveren skal være skriftlig og frivillig.
   

 • Optjener jeg ferie under min barselsorlov?

  Hvis du har fået fuld eller delvis løn under din barselsorlov, har du optjent ret til ferie med løn under barselsorloven til brug for det følgende ferieår. Har du alene været omfattet af funktionærlovens regler, hvor du modtog halv løn i perioden fra 4 uger før forventet termin til 14 uger efter fødslen, optjener du ret til fuld løn under ferie i det efterfølgende ferieår, men kun for den periode, hvor du modtog halv løn. De følgende uger, hvor du modtog barselsdagpenge, har du ikke optjent ret til ferie med løn. Hvis du skifter arbejdsgiver, inden du har afholdt al ferien, som du har optjent under barselsorloven, har du ret til at modtage feriegodtgørelse af den løn, du faktisk har modtaget i optjeningsåret.

  Er du ansat i staten, optjener du derudover ret til ferie med fuld løn i de første 6 måneder af en helt ulønnet orlovsperiode.

 • Barselsberegner

  Ved at bruge IDAs barselsberegner kan du få et overblik over jeres muligheder for at holde orlov i forbindelse med fødslen af jeres barn. 
 • Jeg er privatansat. Har jeg ret til omsorgsdage?

  På det private arbejdsmarked er det ikke alle, der har ret til omsorgsdage. Retten skal være aftalt i:

  • den individuelle ansættelseskontrakt, eller
  • en kollektiv overenskomst for IDA-medlemmerne på virksomheden, eller
  • en lokalaftale/kutyme, som fx fremgår af personalehåndbogen på virksomheden.