Ferie og mærkedage

Fridage som juleaftensdags, nytårsdag, 1. maj og grundlovsdag afhænger af en række forskellige forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at holde fri.

Juleaftensdag og nytårsdag

Loven giver ikke ret til at holde fri 24. december og 31. december. Disse 2 datoer er ikke helligdage, og du kan derfor være nødt til at bruge feriedage for at holde fri, medmindre du er omfattet af en overenskomst eller anden aftale, som giver dig ret til at holde fri med løn de 2 dage.

Det er dog meget sædvanligt, at der er en kutyme på arbejdspladsen for, at man kan holde fri med løn både juleaftensdag og nytårsaftensdag uden at skulle bruge feriedage på det. Det vil ofte fremgå af for eksempel en personalehåndbog. Hvis der ikke er en personalehåndbog eller lignende, må du spørge din tillidsrepræsentant eller din arbejdsgiver, hvad der er gældende på din arbejdsplads.

Det er IDAs opfattelse, at de offentligt ansatte IDA-medlemmer i henhold til en kutyme, har ret til at holde fri med løn 24. og 31. december.

1. og 2. juledag samt nytårsdag er derimod helligdage, hvor du ikke skal bruge ferie for at holde fri.

1. maj

Som udgangspunkt er du ikke berettiget til at holde fri 1. maj med løn, da det ikke er en helligdag.

Imidlertid holder en del virksomheder helt eller delvist lukket på denne dag, uden at medarbejderne bliver trukket i løn.

Du kan dog kun holde fri med løn, hvis det følger af din ansættelseskontrakt eller overenskomst, af virksomhedens personalehåndbog, eller det er en kutyme på virksomheden, at medarbejderne har fri med løn.

Grundlovsdag

Du har ikke automatisk ret til at holde fri med løn Grundlovsdag (5. juni).

Det gælder uanset om du er privatansat eller offentlig ansat.

Der er dog mange, der holder fri. Det kan du,

  • hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt
  • hvis der er en lokal aftale eller en kutyme eller
  • hvis det fremgår af personhåndbogen eller lignende, at du har fri med løn.

Tidligere var Grundlovsdag en helligdag omfattet af helligdagsloven. Senere blev den til en ½ fridag (fra kl. 12) efter den tidligere arbejderbeskyttelseslov, men disse bestemmelser eksisterer ikke længere. Efter lov om butikstid er butikkerne generelt lukkede på Grundlovsdag. Det fremgår imidlertid klart af lovens bemærkninger, at loven ikke regulerer ansættelsesvilkår - du kan altså ikke udlede af denne lov, at du har fri med løn på Grundlovsdag.