Ferie ved opsigelse

Hvornår og hvordan holdes ferie i en opsigelsesperiode?

I en opsigelsesperiode har du som udgangspunkt samme mulighed for at holde ferie som i løbet af ansættelsesforholdet. Hvis der ikke allerede er aftalt ferie har din arbejdsgiver mulighed for at varsle ferie afholdt med 3 måneders varsel for hovedferiens vedkommende og 1 måneds varsel for restferiens vedkommende. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at en fritstilling sidestilles med et varsel fra arbejdsgiveren om at mest muligt ferie anses for afholdt. Opsiges du således med 6 måneders varsel, og bliver du efter 2 måneder fritstillet, så anses du for i de resterende 4 måneder at have afholdt al ferie for det pågældende ferieår.

Hvis der før din opsigelse var fastlagt ferie til et tidspunkt, der nu viser sig at ligge i opsigelsesperioden, skal denne ferie holdes som planlagt. Du har dog mulighed for at protestere imod afholdelse af de 3 ugers hovedferie ("sommerferien"), hvis der er mindre end 3 måneder og 18 dage til opsigelsesvarslets udløb. Hvis du fx i april måned har fastlagt 3 ugers sommerferie i juli måned, og herefter den 15. juni opsiges med 3 måneders varsel til fratræden 30. september, så er du ikke forpligtet til at holde de planlagte 3 ugers ferie.

  • Ferietillæg og særlig feriegodtgørelse

    Ferietillæg er et tillæg, som din arbejdsgiver skal betale for at kompensere for, at du ikke modtager fulde 12,5% af lønnen, når du får løn under ferie.

    Ferietillæg skal ifølge ferieloven udgøre 1% af lønnen i optjeningsåret, dog ikke af løn under ferie eller af tidligere ferietillæg.

    Er du ansat i staten udgør særlig feriegodtgørelse 1,5%.

    Er du ansat i en kommune eller en region udgør særlig feriegodtgørelse 1,95%.