Feriehindring

Har du ikke kunnet holde 3 ugers sommerferie (hovedferie), fordi du fx har været syg eller har været på barsel op til 30. september, kan du efter aftale med din arbejdsgiver holde ferien senere i ferieåret. Du kan også vælge at få hovedferien udbetalt uden at holde ferien.

Hovedferie skal som udgangspunkt holdes i sammenhæng af 3 uger, og er det ikke muligt pga. af fx sygdom op til 30. september, har du en feriehindring. Er du fx syg frem til 16. september, vil du ikke have mulighed for at holde din hovedferie på 3 uger i sammenhæng inden ferieperiodens udløb 30. september, og du kan derfor få feriepengene udbetalt fra din arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der administrerer en feriekortordning.

Eksempler på feriehindringer efter ferieloven - udover sygdom og barsel - er adoption, overgang til selvstændigt erhverv, tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår samt ophold i udlandet, forudsat du er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven.

Du kan finde alle feriehindringerne på borger.dk.

Det er ikke en feriehindring, at du pga. travlhed på din arbejdsplads ikke har kunnet holde din sommerferie.

Hvis du ikke har holdt din ferie i ferieåret, fordi du har været syg, været på barselsorlov eller har haft en anden feriehindring op til ferieårets udløb, skal din arbejdsgiver udbetale feriepengene til dig. Hvis feriepengene er hos Feriekonto eller hos feriekortadministrator, skal du rette henvendelse hertil med henblik på udbetaling.