Forhåndsaftaler for offentligt ansatte

Der er i henhold til aftalerne om ny løn mulighed for at indgå forhåndsaftaler om udmøntning af de individuelle funktions- og kvalifikationstillæg.

Forhåndsaftaler forhandles og indgås mellem den lokale tillidsrepræsentant og den lokale ledelse.

En forhåndsaftale kan måske bedst beskrives ud fra "if..., then..." terminologien. En forhåndsaftale er en metode til at få indarbejdet en automatik i et ellers meget fleksibelt lønsystem.

Kontakt den lokale tillidsrepræsentant for konkret information om lokale forhåndsaftaler.

Et eksempel på en forhåndsaftale kunne være:

Til akademikere, der efter en efter-/videreuddannelse er specialbrugere af tekniske edb-systemer fx:

 • Vejvedligeholdelsessystemer som "VEJMAN", "ROSY" eller lignede
 • Vej- og trafikberegningssystemer som "ETC", "TMM" eller lignende
 • Kloakdimensioneringssystemer som "MOUSE" eller lignende
 • Kloakvedligeholdelsessystemer som "DAS" eller lignende
 • Geografiske informationssystemer som "GIS" eller lignende kort og grafiksystemer med landmåling, ledningsregistrering, digitale vej kort mv.
 • Miljøinformationssystemer som "MIS" m.fl.

...ydes et varigt, pensionsgivende kvalifikationstillæg på årligt x kr.

 • Hvad skal jeg have i løn, når jeg skal ansættes i det offentlige / hvor finder jeg oplysninger?

  Lønnen består af en anciennitetsbestemt basisløn samt mulighed for funktions-og /eller kvalifikationsløn
  Se  mere i den offentlige løntabel.

  Hvilket trin skal jeg indplaceres på, og hvad får jeg på trinnet?
  • Som nyuddannet indplaceres du som udgangspunkt på trin 4.
  • Bortset fra trin 4 som er 2-årigt , sker oprykning hvert år indtil man når sluttrin 8.