Forlig på det statslige område

OK15 for staten er faldet på plads. Forliget sikrer reallønnen, giver 1 uges mere barsel med løn til fædrene, projekter med fokus på lokale lønforhandlinger og et rejsehold, der kan rykke ud lokalt, når det psykiske arbejdsmiljø halter

En god reallønssikring! Det konstaterer Thomas Damkjær Petersen, IDAs repræsentant i AC’s forhandlingsudvalg og formand for IDA Offentlig, om det indgåede OK15-forlig for staten.
 
”Det blev som forventet en smal ramme fordelt over en 3-årig periode, men den aftalte lønforbedring er 3,51 %, og den forventede udmøntning af reguleringsordningen er 0,93 %. Det giver i alt en forbedring på 4,44 %. Med skønnet over de kommende års prisstigninger forventes reallønnen sikret", siger Thomas Damkjær Petersen. 
 
”Samtidig er der en række andre elementer, som jeg er godt tilfreds med indgår i forliget.  Mændene har fået øremærket en uges ekstra barselsorlov med løn. Og der skal iværksættes flere projekter, som kan sætte skub i de lokale lønforhandlinger, der længe har været sandet til. Endelig er vi blevet enige med finansministeren om sammen at etablere et rejsehold, der kan rykke ud lokalt, når det psykiske arbejdsmiljø halter", siger Thomas Damkjær Petersen, der til gengæld ærgrer sig over, at Finansministeren ikke var med på at gøre noget for at gøre ansættelse i det offentlige mere attraktivt for nyuddannede.
 
"Vi havde stillet flere krav til forbedringer for nyuddannede, bl.a. et krav om ferie med løn fra starten af ansættelsen, men det kunne vi desværre ikke få finansministeren med på i denne omgang", konstaterer Thomas Damkjær Petersen.
 
Forhandlingerne med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er godt i gang.
 
Følg forhandlingerne på Ingeniørforeningens OK15-side - så snart den samlede forligstekst er færdig, bliver den lagt på OK15-siden.