Forsikringer i udlandet

Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt med højere forsikringsdækning end du har i Danmark. I mange lande er både risikoen for at pådrage sig et erstatningsansvar og niveauet for erstatningssummerne langt højere, end vi er vant til.

Uanset om du er udstationeret eller ansat på lokale vilkår i udlandet, så vil en privat ansvarsforsikring ikke dække skader, som du forvolder i arbejdstiden. Din arbejdsgiver har typisk tegnet en forsikring der dækker dette, men hvis du er i tvivl, så spørg din arbejdsgiver.

Du skal også være opmærksom på, at mange ulykkesforsikringer er fritidsulykkesforsikringer, der heller ikke dækker i arbejdstiden. Du kan dog ved at tegne en heltidsulykkesforsikring opnå fuld dækning døgnet rundt.

Forsikringsforhold ved lokal ansættelse

Ved lokal ansættelse er udgangspunktet, at du selv skal sørge for at have en passende "forsikringspakke". De fleste vælger at tegne deres forsikringer i et dansk eller internationalt forsikringsselskab, når de rejser ud i verden for at arbejde.

Hvis du bliver i udlandet og arbejder i mere end tre år kan du med fordel overveje at tegne dine forsikringer i arbejdslandet.

Forsikringsforhold ved udstationering

Ved udstationering vil privattegnede forsikringer som ansvars- og ulykkesforsikringer sædvanligvis dække i kortere perioder. Det er normalt at ansvarsforsikringer dækker de første tre måneder og ulykkesforsikringer det første år af en udstationering.

Det er sædvanligt, at arbejdsgiveren køber en "forsikringspakke" med alle nødvendige forsikringer inkluderet, herunder rejsegods-, transport og indboforsikring.

IDA anbefaler dig, at du får dine forsikringer revideret inden udstationeringens start.

Relevante links

Læs mere om generel rådgivning om danske forsikringer hos brancheorganisationen Forsikring & Pension.