Gode råd når du er på barsel

Hold kontakten til arbejdspladsen og vær synlig

Sørg for ikke at miste kontakten til din arbejdsplads. Det er rart, når du vender tilbage, at du har en føling med hvad der er sket, mens du har været væk. Det er derfor en god idé at kigge forbi og viser babyen frem et par gange.
Overvej at deltage i sommerfesten og julefrokosten eller andre sociale arrangementer. Du kan  også aftale med din chef, at han eller hun gerne må kontakte dig, hvis der sker større organisationsændringer eller andet vigtigt, mens du er væk. Gerne på din private mail, så du ikke skal føle dig forpligtet til at tjekke din arbejdsmail, mens du er på barsel.


Hold dig til, når der er lønforhandling

Minde chefen om, at du  skal med til lønforhandling, og at du er lige så berettiget til et løntillæg som dine kolleger. Det er en god idé at have forberedt din lønforhandling, inden du går på barsel, så du har  et overblik over opnåede resultater.

Afstem forventninger med din chef om din tilbagevenden

Du kan fx invitere dig selv til en samtale med chefen et par måneder før, du skal tilbage. Det er vigtigt, at I får talt om hvilke arbejdsopgaver, du vender tilbage.

HUSK! Du har ikke krav på at vende tilbage til den samme stilling du forlod, men du har krav på at få en stilling inden for samme fagområde.

Din situation er en anden, når du kommer tilbage på arbejde. Du skal have tilpasset dit arbejdsliv til dit familieliv. Derfor er det vigtigt, at du og din chef har afklaret hvornår  du er i mål med dine opgaver. For tid tilbragt på arbejdspladsen, vil ikke længere være et målbart parameter, da der er et barn, der skal hentes og/eller afleveres og et familieliv, der skal hænge sammen med et arbejdsliv.

Brug barslen som time-out? Slå en streg i sandet og gør status

Tiden væk fra arbejdspladsen giver en unik mulighed for at reflektere over sit arbejdsliv. Spørg dig selv, hvad er godt ved dit arbejdsliv? Hvad er dårligt? Er det måske tid til at se sig om efter et nyt arbejde?

Det er en god idé, at kunne tage et skridt tilbage og se på om den karriere, man er i gang med, også er den rigtige. Måske er det på tide med en karrieresamtale?

Du kan også prøve  situationsanalysen. Den kan pejle dig ind på, hvordan du befinder dig i dit aktuelle job. Og hvordan du eventuelt skal rykke dig, for at komme i den retning du ønsker.

Savner du faglig inspiration under din barsel?

Du er selvfølgelig stadig velkommen i IDAs faglige netværk. Størstedelen af IDAs faglige arrangementer foregår efter arbejdstid, så det er måske muligt, at din partner er hjemme med baby, mens du udvider din faglighed.