Gode råd når du skal på barsel

Få varslet din barsel korrekt

 • Moderen skal senest 3 måneder inden forventet termin varsle sin barsel
 • Faderen/medmor skal senest 4 uger inden forventet start af fædreorlov varsle sin barsel
 • Begge forældre skal senest 8 uger efter fødslen give besked til respektive arbejdsgivere om afholdelse af forældreorlov og eventuel udskydelse af orlov.

Få planlagt din barsel – både for dig og din eventuelle partner

 • Det er vigtigt, at I får lavet en plan for, hvordan jeres barsel og forældreorlov skal afholdes. Reglerne for hvor meget barsel man har med løn, er forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads. Læs mere om reglerne og beregn jeres barsel.
 • Hvis du er privatansat
 • Hvis du er offentlig ansat
 • Brug IDAs Barselsberegner
 • Hvis du ønsker at forlænge eller udskyde din barsel, skal dette varsles senest 8 uger efter fødslen. Mulighed for at forlænge eller udskyde barsel kan du læse mere om på Beskæftigelsesministeriets tryksag (som blev lavet i 2003, men stadig er aktuel og brugbar), hvor du også kan læse gode eksempler på hvordan andre har benyttet sig af denne mulighed.

Hvad med personalegoder under barsel?

 • Der er forskellige regler for, hvordan den enkelte arbejdsplads forholder sig til personalegoder (fx. telefon, internet, bil, avis, computer) under barsel. Bemærk, at der   kan være forskel på de perioder, hvor du hhv. er på barsel med  eller uden løn.
 • Får du lov at beholde dine personalegoder, skal du være opmærksom på, at du fortsat bliver beskattet af goderne. Bliver du derimod i hele eller dele af barslen frataget dine goder, skal du naturligvis ikke beskattes af dem.
 • Har du et personalegode, som udgør en del af din løn, er det vigtigt at forhandle en økonomisk kompensation, hvis personalegodet inddrages under barsel. Det vil ofte være relevant, hvis du har firmabil.

Brug andres erfaringer

Få planlagt din ferie i forbindelse med barsel

 • Sygdom under graviditet

  Skal du til en almindelig graviditetsundersøgelse, har du ret til løn fra din arbejdsgiver, men kun hvis det ikke er muligt at lægge undersøgelsen uden for arbejdstid.

  Er du syg under graviditeten, fx på grund af en bækkenløsning, sidestilles graviditetsbetinget sygdom med almindelig sygdom, og du skal opfylde de regler, der er beskrevet i guiden, for at få sygedagpenge eller løn under sygdom. Sygdom grundet graviditet tæller ikke med ved opgørelse af 120 dages fravær.

  Hvis du har et arbejde, der medfører risiko for din graviditet (dit fosters sikkerhed og sundhed) skal denne risiko fjernes. Det kan ske ved at du fx omplaceres til andet arbejde eller der laves andre foranstaltninger på dit job. Hvis det ikke er muligt at gøre arbejdspladsen sikker eller muligt at omplacere dig, har du krav på at blive hjemsendt med fuld løn indtil 4 uger efter fødslen.