Gode råd på vej tilbage på job efter barsel

Sørg for en blød opstart

Du skal nu til at lære, hvordan man er forælder OG medarbejder på samme tid. Det er ikke længere muligt at blive hængende et par timer ekstra for lige at lave en opgave færdig - det skal mange lige vænne sig til. Derfor er det vigtigt, at man får en god start, så man i støt tempo kan vænne sig til ens nye liv.
Undersøg hvilke muligheder der er for at få en blød start.

  • Har du eventuelt noget barsel til overs, som du kan sprede ud? Eventuelt med en ugentlig fridag eller mulighed for at gå tidligt i en periode? Det er noget du skal aftale med din chef.. Udskydelse og forlængelse af barsel skal varsles senest 8 uger efter fødslen.
  • Har din partner mulighed for at holde orlov? Det kan være en god start på dit arbejde, hvis du ved, at der stadig er ro på hjemmefronten, og at du ikke fra dag ét både skal hente og aflevere. Din partner skal selv undersøge, hvilke muligheder der for orlov, og så skal I huske at varsle det inden 8 uger efter fødslen.
  • Har I eventuelt bedsteforældre eller søskende eller andre, der kan hente en gang imellem? Det kan give lidt ro, at der måske en gang om ugen er mulighed for at arbejde sent.

Hvordan  skal jeres hverdag hænge sammen nu?

Undersøg hvad der er af muligheder for et fleksibelt arbejdsliv. Har du mulighed for at have hjemmearbejdsdage i et rimeligt omfang? Kan du gå på deltid i en periode? Eller kan du aftale fleksible arbejdstider, så du kan hente børnene tidligt mod at lægge nogle timer om aftenen i stedet, når børnene sover. Tal med din chef om hvilke muligheder du har.

Barns sygdom

Alle børn bliver syge, især i den første tid i vuggestuen kan man i perioder føle , at man er mere fraværende end tilstede på arbejdet. Det giver de fleste forældre dårlig samvittighed over for kollegerne og arbejdspladsen. Derfor er det en rigtig god idé, at forberede, hvordan I skal håndtere barnets sygdom i jeres familie.

  • Start med at undersøge hvilke muligheder I har for barns sygedage på jeres respektive arbejdspladser. Det vil fremgå af jeres kontrakt, overenskomst eller personalehåndbog, hvis I har ret til frihed med løn under barns sygdom samt hvor længe I har ret til frihed med løn.  Læs mere om barns sygedag.
  • Tal om hvordan I håndterer det indbyrdes. Lav en plan for hvordan I deler barnets sygedage mellem jer. Undgå at stå samme morgen og diskutere hvis møde, der er vigtigst den dag!
  • Tal med din chef. Lav en aftale om hvordan du bedst muligt passer dit arbejde i de perioder, I er ramt af barns sygdom.
  • Spørg dine kolleger hvordan de håndterer det. Der er altid nogen, der har prøvet det før. Spørg dine kolleger om gode råd om hvordan man kommer igennem de første par år med ”vuggestuepest”.

Lav en forventningsafstemning med din partner

Hvordan får I hjemmeliv, arbejdsliv og egoliv til at hænge sammen, når I begge skal tilbage på arbejde, og der er en lille én, der kræver al jeres opmærksomhed? Det er rigtig vigtigt, at I får talt igennem, hvordan I vil gribe hverdagen an.

Løbende feedback fra chefen, når du er tilbage på job

Aftal et par møder med din chef i løbet af de første måneder hvor du er tilbage fra barsel. Her kan I tale om, hvordan du er faldet til på arbejdet igen: Er det relevante opgaver, du bliver stillet? Bliver du udfordret nok? For meget? Og kan du få dit arbejdsliv til at hænge sammen med dit privatliv som forældre?
Jo mere åbent I kan tale om dette, des  mere sandsynligt er det også, at I i fællesskab kan finde løsninger på eventuelle udfordringer og få foretaget de rette justeringer.

Dyrk og styrk dine relationer

Det er ikke nok at præstere godt, når man kommer tilbage på jobbet. Det er også vigtigt, at du får plejet dine relationer til kollegerne. Det kan kræve lidt indsats at komme tilbage i jargonen på arbejdet - hvad er der sket siden du tog på barsel? Hvem har fået hvilke opgaver nu? Og hvad er der sket i dine kollegers liv, mens du har passet baby derhjemme? Studier viser, at indholdsrige opgaver kombineret med fortrolighed med en eller flere kolleger giver en høj arbejdstilfredshed. Derfor er det  vigtigt også at have fokus på at genopbygge relationerne til dine kolleger