Grøn omstilling kræver samspil

En dansk fremtid baseret på vedvarende energikilder er inden for både teknologisk og økonomisk rækkevidde. Men det kræver, at vi holder op med at tænke i sektorer og begynder at tænke i samspil, påpeger IDA, som netop har lanceret et katalog med 31 anbefalinger til, hvordan politikerne kommer bedst og billigst i mål med ambitionen om at gøre Danmark fri af fossile brændsler i 2050.

Anbefalingerne er en konkret opfølgning på et omfattende indspil til en dansk energivision, som foreningen lancerede i november sidste år. ”IDAs Energivision 2050”, som udspillet hedder, baserer sig på et effektivt energisamspil på tværs af store sektorer som industri, boliger, transport og husholdninger.

Ingeniørforeningen vil nu sende kataloget med de 31 anbefalinger til bl.a. energi- forsynings- og klimaministeren, partiernes energipolitiske ordførere og regeringens nyligt udnævnte Energikommission.

Om IDAs Energivision 2050
IDAs Energivision 2050 bygger videre på arbejdet i IDAs Energiplan 2030 og IDAs Klimaplan 2050, som udkom i henholdsvis 2006 og 2009. Visionen er baseret på bidrag fra en række af IDAs fagtekniske netværk samt Aalborg Universitets mangeårige arbejde med energisystemanalyse.

Læs mere om Klima og energi