En del af gymnasiet

IDA Engineering Club styrker teknik- og naturfagenes position på gymnasierne.

Med oplæg fra både studerende og kandidater på ingeniør- og cand.scient.-områderne kan Engineering Club sætte et nyt perspektiv på undervisningen. Oplæggene vil kunne styrke elevernes forståelse af, hvad faget kan bruges til i en større sammenhæng og indblik i de muligheder, det giver at forfølge sin interesse for teknologi og naturvidenskab. Engineering Club er ikke kun forbeholdt elever som i forvejen er dygtige og interesserede i de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Klubben er i ligeså høj grad for de elever, der endnu ikke ved hvor deres fremtidige passion ligger og dermed skaber Engineering Club en bred platform, hvor alle elever kan udvikle deres interesse for faget.

Engineering Club for alle?
Mange arrangementer er forbeholdt medlemmer af klubben, for eksempel sociale arrangementer eller virksomhedsbesøg. Men der er også rig mulighed for at gøre de faglige arrangementer (besøg af en studerende eller en færdiguddannede) til en del af undervisningen, og så er der naturligvis ikke krav om medlemskab. Som gymnasielærer eller rektor kan du altid kontakte os eller den lokale gymnasiekontakt på skolen, hvis du har ideer til arrangementer eller har et fag, som du mener, kunne have gavn af at blive suppleret med et perspektiv fra den virkelige verden. Skriv til os på idaengineeringclub@ida.dk.

Ekstra tilbud
Ud over de arrangementer, som Engineering Club tilbyder, findes der en lang række tilbud, man som skole eller klasse kan benytte sig af i forhold til undervisning og studievejledning. Herunder finder du forskellige tilbud fra både universiteterne og andre organisationer, der har teknologi og naturvidenskab i fokus.

Tværgående naturvidenskabelige tilbud

Tilbud fra universiteter til gymnasier