Hvad er et jobafklaringsforløb?

Kan dine sygedagpenge ikke forlænges dels på grund af varighedsbestemmelsen eller hvis der ikke er flere forlængelsesmuligheder, så overgår du til et jobafklaringsforløb hvor ydelsen er mindre end sygedagpenge.

Ressourceforløbsydelsen er på kontanthjælpsniveau, hvor der ses bort fra formue og ægtefælle/samlevers indtægt.

Formålet med et jobafklaringsforløb er hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

I jobafklaringsforløbet skal du have det der hedder en ”individuel tilpasset og helhedsorienteret indsats”. Det er en indsats, som skal tage udgangspunkt i dine forudsætninger og behov.

Du får en koordinerende sagsbehandler, som skal lægge en plan sammen med dig.

Inden 4 uger inde i jobafklaringsforløbet mødes du med rehabiliteringsteamet, som består af repræsentanter fra sundheds-, beskæftigelses- og socialområdet i din kommune samt din regions sundhedskoordinator.

Herefter sættes de konkrete initiativer i gang. Planen skal tilrettes undervejs i dit forløb og målet er at du hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Et jobafklaringsforløb varer maksimalt 2 år af gangen og som udgangspunkt kan der gives 2 forløb.

Senest 2 år efter at du er startet i et jobafklaringsforløb, skal kommunen vurdere din arbejdsevne og mulighed for at komme tilbage i arbejde. Kan du ikke raskmeldes, skal kommunen vurdere, om du skal i et nyt jobafklaringsforløb eller om du har ret til fleksjob eller førtidspension. 

I nogle situationer kan man blive henvist til at søge kontanthjælp.

Kommunen har mulighed for at stoppe et jobafklaringsforløb, hvis du uden rimelig grund ikke følger den plan, som bliver lagt, eller hvis det vurderes at du kan arbejde.

 • Får du stoppet dine sygedagpenge eller jobafklaringsforløbet?

  Er du uenig i kommunens vurderinger, har du ret til en skriftlig afgørelse. Inden kommunen træffer en afgørelse, skal du partshøres. Hvis du er uenig i kommunens afgørelse, kan du klage inden for 4 uger fra at du har modtaget afgørelsen. Klagen skal sendes til kommunen, som revurderer sagen. Fastholder de afgørelsen, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen.

 • Få hjælp af IDAs socialrådgiver

  IDAs medlemmer har mulighed for at modtage rådgivning om rettigheder i forbindelse med sygdom.

  Socialrådgiveren i IDA rådgiver om blandt andet sygedagpenge, hjælpemidler, revalidering, fleksjob og førtidspension.

  Der er også mulighed for at få bistand i ankesager på sygdoms- og pensionsområdet.

  Kontakt IDA på telefon 33 18 48 48