I 2025 har Danmarks største teknologiske fælleskab 175.000 medlemmer

Repræsentantskabet i IDA har holdt sit efterårsmøde. En ny strategi – de første skridt mod fællesskabet, der skal realiserer potentialet i teknologi og viden – er en realitet.

IDAs medlemmer skal bringes i spil

”IDA – et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden”. Sådan lyder IDAs Vision 2025 og Repræsentantskabet har godkendt strategien, der skal tage IDA de første skridt på vejen mod visionen – Strategi 2018-2020.

Det er IDAs medlemmer og deres ekspertviden, der skal bringes i spil i forhold til meningsdannere og beslutningstagere og ikke mindst i forhold til hinanden understregede formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen.

”IDAs medlemmer beskæftiger sig med nye teknologier hver eneste dag. Lad os bruge deres mangeartede kompetencer til at realisere potentialet i teknologi og viden”, sagde formanden.

IDAs medlemmer skal være synlige i offentligheden og medlemmerne skal kunne finde hinanden via nye digitale platforme. Nye digitale platforme, der i øvrigt skal udvikles i tæt samarbejde med medlemmerne.

Strategi 2018-2020 er løftestangen til at skabe et fælleskab, der skal vokse og blive stærkere.

Velkommen til de it-professionelle

It-området er en essentiel del af det teknologiske område. Derfor kunne Thomas Damkjær Petersen fortælle, at IDAs Hovedbestyrelse har besluttet, at IDA også skal optage medlemmer fra it-uddannelser. Det bliver sværere og sværere at skelne mellem naturvidenskab og teknologi på den ene side og it på den anden. It rykker ind i alt og derfor er det også naturligt at byde de it-professionelle inden for i Danmarks stærkeste netværk for teknologi-professionelle sagde Thomas Damkjær Petersen.

Medlemsfremgang og fortsat højt aktivitetsniveau

Det var også en stolt formand, der aflagde beretning om det seneste halve år. IDA oplever konstant medlemsfremgang og er nu flere end 110.000 medlemmer. Thomas Damkjær Petersen takkede de mange aktive, der det seneste år igen har leveret mange arrangementer til glæde for medlemmerne. Mangfoldigheden i udbuddet af arrangementer er kun til at blive imponeret over, sagde formanden.

Vigtige IDA-aftryk på dansk politik

På sidste Repræsentantskabsmøde kunne Thomas Damkjær Petersen fortælle, at Danmark nu, på opfordring fra IDA får en Teknologipagt. På det årlige folkemøde på Bornholm kvitterede beskæftigelsesministeren og erhvervsministeren positivt for IDAs indsats. Senest har IDA været inviteret med til møde i Disruptionrådet, hvor Thomas Damkjær Petersen kunne fortælle de 10 deltagende ministre om vigtigheden af Teknologipagten.

Valgudvalg for IDAs Repræsentantskabsvalg i 2019

Repræsentantskabet nedsatte et valgudvalg, der har til opgave at forestå repræsentantskabsvalget, der skal holdes i 2019.