IDA dropper byggeri af Opalen

IDA har de seneste 2 år arbejdet med en tilbygning med en ny konferencesal og restaurant. Dorte Mandrup Arkitekter vandt en arkitektkonkurrence med deres ikoniske projekt Opalen, som er baseret på en usædvanlig konstruktion af bærende elementer og facade. 

Efter viderebearbejdning har projektet nu været i udbud. Buddene lå væsentligt over det afsatte budget, og IDA har derfor besluttet at stoppe projektet.

"Det har i hele forløbet med byggeriet af Opalen været en forudsætning, at vi ikke ville bruge medlemmernes penge på projektet. Tværtimod var det et krav, at projektet kunne hvile i sig selv økonomisk. Derfor har vi indrettet processen, så vi løbende har sikret os et overblik over prisen. Desværre har den proces nu vist os, at de modtagne bud ikke giver os mulighed for at realisere projektet," siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen. 

Ingeniørens artikel: IDA dropper spektakulær udvidelse